All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under torsdagen och fredagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

eBUP - Behandling för sömnproblem

Vi erbjuder dig som BUP-patient på ätstörningsenheten möjlighet att prova internetbehandling för sömnproblem. Internetbehandlingen blir ett tillägg till din vanliga behandlingskontakt på BUP. I sömnbehandlingen har du kontakt med din e-behandlare varje vecka samtidigt som den vanliga BUP-kontakten rullar på som vanligt.

Är du intresserad?

Prata med din behandlare om du är intresserad av att prova internetbehandlingen.