eBUP - Behandling för sömnproblem

Vi erbjuder dig som BUP-patient på ätstörningsenheten möjlighet att prova internetbehandling för sömnproblem. Internetbehandlingen blir ett tillägg till din vanliga behandlingskontakt på BUP. I sömnbehandlingen har du kontakt med din e-behandlare varje vecka samtidigt som den vanliga BUP-kontakten rullar på som vanligt.

Är du intresserad?

Prata med din behandlare om du är intresserad av att prova internetbehandlingen.