Akuta psykiatriska tillstånd

Vid akuta psykiatriska tillstånd, till exempel:

  • akut risk för självmord
  • akut livshotande ätstörning
  • akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos

Ring BUP:s akutpersonal på telefon 018 – 611 25 29 dygnet runt. Barn och ungdomar kan själva söka BUPs akutmottagning.
Om situationen är så akut att det finns omedelbar fara för liv ring 112.

Vid allvarliga psykiatriska tillstånd

Vid allvarliga psykiatriska tillstånd och svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet, till exempel:

  • ofta förekommande eller intensiv känsla av livsleda och självmordstankar
  • ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
  • svårare depressiva symtom
  • svårare ångestsymtom
  • svårare neuropsykiatrisk problematik

Ring BUP:s personal tel 018 – 611 25 29, helgfri vardag klockan 13.00-16.00 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning om egen vårdbegäran till BUP.