Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Hitta mottagning

Information om BUP och corona

Digitala möten

Med anledning av coronaviruset försöker vi att i så stor utsträckning som möjligt ha möten med dig via telefon eller video. Det känns ovant för oss alla, men fungerar ofta bättre än vad man kan tro.

Känner du oro inför situationen med corona?

Om du känner oro inför den situation vi befinner oss i finns en film att se som kan hjälpa. Den tar upp saker du kan tänka på för att minska din oro.

Om BUP

BUP erbjuder specialiserad vård och behandling. Vi tar emot barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik. Vi tar också emot barn och unga där andra insatser inte givit effekt och där det finns skäl att misstänka att utebliven effekt kan bero på bakomliggande funktionsnedsättning eller psykiatrisk problematik. Varje år har vi kontakt med cirka 5 - 6 % av alla barn och ungdomar som bor i Uppsala län.

Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt eller hamnar i kris och behöver stöd en tid. Då kan du i första hand kontakta barnavårdscentralen (BVC 0-5 år), vårdcentralen, ungdomsmottagningen, skolsköterskan, skolkuratorn, skolpsykologen eller barn- och ungdomspsykologerna i länet.

När ska jag ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om du känner dig orolig för dig själv är det bra att prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen du litar på. Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.

Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. Man kan känna sig förtvivlad över att situationen inte blir bättre. Då kan man behöva söka professionell hjälp. När man har oro som inte ger med sig eller när vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att söka hjälp.

Till BUP kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn vända dig när barnet eller ungdomen har ett allvarligt psykiskt tillstånd eller uppvisar svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet, till exempel:

- ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
- ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
- svårare depressiva symtom
- svårare ångestsymtom
- svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
- svårare ätstörningsproblematik 

Till BUP kan du också vända dig om du upplever starkt obehag utifrån en känsla av att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet (könsdysfori).

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.

Hur ska jag ta kontakt med BUP?

För att få vård inom BUP behövs en remiss från till exempel vårdcentral eller skolans elevhälsa.

Du kan också ringa BUP:s personal på telefon 018-611 25 29, helgfri vardag klockan 13:00 – 16:00 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning eller hjälp med att göra egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran innebär att vårdnadshavare eller ungdom berättar för oss om situationen och varför en kontakt på BUP önskas.

Meddela namn och personnummer på den det gäller samt en kort beskrivning av vad du önskar hjälp med. Personal med psykiatrikompetens ringer upp dig inom de närmsta dagarna för ett längre samtal gällande rådgivning eller egen vårdbegäran. När en egen vårdbegäran gällande ett barn eller ungdom ska göras och det finns två vårdnadshavare bör båda vårdnadshavarna vara överens om detta.

När BUP inte är rätt insats

Barn och ungdomar med lindriga till medelsvåra psykiska besvär där endast delar av livssituationen och sättet att fungera i vardagen påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral, barn- och ungdomspsykologerna i länet eller ungdomsmottagning.

Länkar till bra information

Om nedstämdhet, oro och ångest

Information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning

Här kan du ställa frågor anonymt till bup.se

Information om hälsa, relationer och sex

Information om hälsa, relationer och sex på flera språk

Information och vägledning vid funktionsnedsättningar

Trappan - stöd till barn och ungdomar

Att föra samtal med barn med autism

Råd och kunskap till föräldrar

Stöd för dig som går i grundskolan

Forskning och utvecklingsarbeten

Forskargruppen inom barn- och ungdomspsykiatri studerar utveckling av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar, hur den ska kunna identifieras och behandlas. 

Läs om våra forskningsprojekt här: 

Läs om våra utvecklingsarbeten här: 

Förhållningssätt och kärnvärden

Vårt förhållningssätt är att erbjuda vård i samarbete och samförstånd med familj och unga. Vi vill erbjuda våra tjänster och kunskaper med ödmjukhet och respekt.

Vi arbetar utifrån sjukhusets kärnvärden:

Skicklighet - vi värnar kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande.
Ödmjukhet - vi bemöter människor med engagemang, respekt och personligt intresse.
Långsiktighet - vi bygger våra åtagande på samverkan, förtroende och uthållighet.

Vi vill också arbeta för en ökad informationstillgänglighet om olika diagnoser och behandlingsalternativ. Utveckling av informationsmaterial sker i samarbete med brukarorganisationerna.

Vill du arbeta hos oss?

Då är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer för att få mer information.

Carina Abrahamsson
Sektionsadministratör
018 - 611 25 25
carina.abrahamsson@akademiska.se

Erika Sundgren
Personalkonsult
018-617 16 86
erika.sundgren@akademiska.se