Arbetsterapi

Samtal mellan patient och sjuksköterska.

Här finns arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer som träffar patienter både i slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset.

När människor drabbas av sjukdom eller skada kan förmågan att utföra vardagliga aktiviteter påverkas. Arbetsterapeuten kan då hjälpa dig att hitta nya sätt att utföra viktiga och meningsfulla aktiviteter i din vardag. Det kan exempelvis innebära sätt att bibehålla, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga med syfte att öka delaktighet, självständighet och meningsfullhet. Arbetsterapeutiska insatser ger människor möjligheter  att bibehålla eller förbättra förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. Inom arbetsterapin utgår vi från vad personen vill och behöver kunna göra för vardagsaktiviteter för att vardagen ska kännas meningsfull och fungera.

Arbetsterapeuterna i vår verksamhet träffar både barn och vuxna som har nedsatt eller påverkad aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten använder olika bedömningsinstrument för att utreda aktivitet och funktionsförmåga och föreslår därefter insatser i samråd med dig. Det kan exempelvis innebära att träna på att utföra en aktivitet på ett nytt sätt, genom strategier för att hantera planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället, genom att anpassning i omgivningen eller genom utprovning och användning av olika hjälpmedel. Förmågan att lära in nya sätt att utföra dagliga aktiviteter kan också handla om att träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället. Som en del i behandlingen kan det vara aktuellt med anpassning i omgivningen eller utprovning av olika typer av hjälpmedel.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss