Arbetsterapi

Samtal mellan patient och sjuksköterska.

Här finns arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer som träffar patienter både i slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset.

När människor drabbas av sjukdom eller skada påverkas förmågan att utföra dagliga sysslor. Vi utgår ifrån patientens egna upplevelser av problem i vardagen och utformar därefter behandlingen utifrån dessa behov.

Det kan till exempel innebära att träna förmågan eller lära in nya sätt att utföra dagliga aktiviteter som att ta hand om sig själv, sköta sitt hushåll, delta i arbetsliv /studier samt att delta i fritids- och socialt liv. Åtgärderna kan också gälla anpassning av omgivningen eller att ge råd om hjälpmedel.

Vår vision är att alla patienter med funktionshinder som lämnar Akademiska sjukhuset ska klara sin vardag.

Vår verksamhetsidé är att genom beprövade metoder förebygga, förbättra och kompensera begränsad aktivitetsförmåga och därigenom öka självständighet och delaktighet för patienter med kvarstående funktionshinder efter sjukdom skada.

Många avdelningar och verksamhetsområden på Akademiska har abonnemangsavtal med oss, andra köper arbetsterapi vid behov.

Vi är indelade i grupper som arbetar mot vissa verksamheter på sjukhuset.

Vi har träningsverkstäder med aktiviteter som textil, kontor, keramik och snickeri. Dessa är bemannade med våra arbetsinstruktörer. Här får patienter möjlighet att trots sjukdom eller skada vara kreativ och använda dina resurser i meningsfulla aktiviteter samt pröva sin arbetsförmåga.

Dessutom finns en träningslägenhet med kök, sovrum och tvättstuga. Här kan patienten träna olika vardagssysslor.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss