VRE-screening av patienter

Patienter som vårdats inneliggande eller fått sjukvårdande behandling på Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) de senaste 6 månaderna skall från och med nu screenas för VRE i feces i samband med inläggning eller vid mottagningsbesök med sjukvårdande behandling på Akademiska sjukhuset och på Enköpings lasarett.

Utbrott av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) med samma stam pågår på de tre sjukhusen. Utbrottsstammen är mycket spridningsbenägen.

Flertalet patienter som smittas av VRE blir asymptomatiska bärare utan tecken till infektion. Dessa kan sprida VRE i det tysta. Ett sätt att finna patienter som bär på VRE är genom riktad kontrollodling (screening) av feces.
Lägg patienten på enkelrum tills odlingsvar kommit.

Har ni frågor, ring vårdhygien 018-611 39 02.

Kom ihåg att fråga patient som fått ej uppdaterat screeningdokument.

2018-03-15

Birgitta Lytsy
Hygienläkare
Region Uppsala

Helena Palmgren
Smittskyddsläkare
Region Uppsala