Handlingsplaner för att minska vårdrelaterade infektioner

Handlingsplaner för att minska vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet med att förhindra VRI och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. Syftet med handlingsplanen är att bedriva ett effektivt, långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete mot VRI på regions-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Kommunal vård och omsorg

Länk kommer inom kort.

Tandvård