Mätningar VRI

I min verksamhet vill vi börja arbeta för att minska en viss typ av vårdrelaterade infektion. Hur går vi tillväga?

Mätningar och statistik

Statistik och mätning av VRI är en förutsättning för att kunna arbeta med att minska vårdrelaterade infektioner. Här har vi försökt att samla lokala och nationella mätningar och statistik som kan skapa ett underlag för förbättringsåtgärder eller inspirera till att börja mäta.

Sveriges kommuner och regioner

Resultat mätning VRI | SKR

Sjukhusvård

Resultat av PPM KAD 13 mars 2019
Infektionsvertyget (länken fungerar bara för dig som har ett användarkonto i Region Uppsala)
PPM vårdrelaterade infektioner (SAS)
VRI i slutanteckningar (SAS)

Kommunal Vård

Infektionsregistrering i Uppsala län för särskilda boenden för äldre
Svenska HALT (folkhalsomyndigheten.se)