Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan inom hälso- och sjukvård. De flesta vårdrelaterade infektioner går att förebygga genom att systematiskt arbeta med våra hygienrutiner.

Här finns material och information om hur Vårdhygien kan ge er stöd i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner.