Utbildningar sjukhusvården

Utbildningar för dig som arbetar inom sjukhusvården.

För hygienombud

Hygienombudsträff

21 september, 13.30 – 14.30 lokal: Per Jacobssonsrummet ingång 78/79.
17 november, 13.30 – 14.30 lokal: Rondrummet ingång 40, 4 tr.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Nästa utbildningstillfälle planerad till våren 2024, 13/3 samt 21/3. Information kring anmälan kommer att publiceras på hemsidan efter årsskiftet.

E-kurser

Tidigare utbildningar

Extern utbildning