Utbildningar Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Utbildningar för dig som arbetar inom Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Hygienombudsträff

Onsdag 10 april klockan 13.30—15.30.

Mer information och anmälan kommer senare.

Mätutbildning

Tisdag 21 maj 2024 klockan 14.30—16.

Mer information och anmälan kommer senare. 

Grundutbildning för nya hygienombud

Torsdag 16 maj klockan 8.30—16.

Mer information och anmälan kommer senare.

E-kurser