Utbildningar kommunal vård och omsorg

Utbildningar för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Föregående magsjukesäsong drabbade länets vård och omsorg svårt. Chefens roll i hanteringen av ett utbrott är viktig. Vårdhygien erbjuder därför varje höst en chefsutbildning i praktisk utbrottshantering.
Vi riktar oss i första hand till dig som är ny chef. Du som önskar repetera eller fräscha upp kunskaperna från utbildningar som givits tidigare är förstås också välkommen att delta.

Datum och anmälan

Tisdag 5/12 digitalt via teams. Du som anmält dig kommer få en teams-länk skickad till dig några dagar innan utbildningstillfället.

Anmälan till utbildningstillfället

 

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Nya datum till vårterminen publiceras efter nyår.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Enheten för Vårdhygien i Uppsala län genomför varje termin en grundutbildning för nya hygienombud inom kommunal vård. Vi välkomnar personal från olika boendeformer (säbo, LSS, hemvård, socialpsykiatri med flera).

Nya datum till vårterminen publiceras efter nyår.

För hygienombud

Hygienombudsträffar sker separat i varje kommun. Kontakta den hygiensjuksköterska som ansvarar för din kommun eller din MAS för information om datum och tider.

E-kurser

Tidigare utbildningar