Utbildningar vårdhygien

Här hittar du de utbildningar vi erbjuder förvaltningarna inom Region Uppsala samt kommunal vård inom Uppsala län.

Ubildningar för all personal inom vård och omsorg i Uppsala län

Information om det nya dokumentpaketet som lanserades våren 2023.

Den nya dokumentstrukturen innebär uppdaterade hygienrutiner kring enkelrumsbehov, multiresistenta bakterier och städning av ytor. Dokumenten gäller från den 20 februari.

Skär- och sticksäkert

Utbildningen riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet.

Skär- och sticksäkert | Review 360 (articulate.com)

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. Välkommen!
Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll: handhygien, klädregler och skyddsutrustning

Nya utbildningar

Utbildningar per förvaltning