Verktygslåda tandvården

Här finns material för dig som vill undervisa och informera om vårdhygien på din enhet. Materialet får användas fritt av verksamheter inom Region Uppsala. Om en annan region är intresserad av att använda materialet så var vänlig kontakta oss på vardhygien@akademiska.se.