Tandvården

Tandvården

Utbildningar

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

From 2022 kommer alla nyanställda inom samtliga förvaltningar i Uppsala län kunna närvara på dessa BHK utbildningar. Utbildningarna sker digitalt via Teams.

Är du inte nyanställd, men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen!

Tors 19/5 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

E-kurser

BHK - Basala hygienrutiner och klädregler (PingPong)