Tandvården

Tandvården

Utbildningar

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. Välkommen!
Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll:

  • Handhygien
  • Klädregler
  • Skyddsutrustning

Onsdag 30 november kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Onsdag 8 februari kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams

Onsdag 14 juni kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Folktandvårdens hygienrutiner (docplus)

E-kurser

BHK - Basala hygienrutiner och klädregler (PingPong)