VRI-åtgärdspaket

Nyheter

Rapport SKR

Åtgärdspaket BHK

Att förbättra följsamhet till basala hygienregler och klädregler bör vara det första vårdhygieniska förbättringsområdet.

Se Åtgärdspaket för BHK. Presentationen kan även användas som en mall för andra förbättringsområden, ex vårdrelaterad urinvägsinfektion.

Åtgärdspaket vårdrelaterad urinvägsinfektion