Hygienrutiner och smittämnen

Hygienrutiner och smittämnen inom sjukhusvården.

Hygienrutiner

Särskilda rutiner

Smittämnen

Multiresistenta bakterier

Särskilda smittämnen

Länkar

Direktörsbeslut