Utbrottshantering

Händelseanalys och åtgärdsplan

Verktyget är framtaget för Covid-19 men kan användas till alla typer av utbrott som exempelvis magsjuka, influensa och resistenta bakterier.