Ansvarig hygiensjuksköterska Akademiska

Ansvarig hygiensjuksköterska per verksamhetsområdet på Akademiska sjukhuset och för övriga förvaltningar och verksamheter.

Akademiska barnsjukhuset, Barbro Liss

Akademiska laboratoriet, Ingrid Isaksson

Akutsjukvård och internmedicin, Karin Karlsson

Ambulanssjukvård, Karin Karlsson

Anestesi- och intensivvård, Oskar Sjögren

Arbets- och miljömedicin, Oskar Sjögren

Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Ingrid Isaksson

Blod- och tumörsjukdomar, Oskar Sjögren

Geriatrik, Oskar Sjögren

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Anna Lindström

Infektionssjukdomar, Karin Karlsson

Kirurgi, Susanne Bergholm

Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Anna Lindström

Kvinnosjukvård, Barbro Liss, Susanne Bergholm

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, Ingrid Isaksson

Ortopedi och handkirurgi, Ingrid Isaksson

Plastik- och käkkirurgi, Ingrid Isaksson

Psykiatri, Susanne Bergholm

Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Anna Lindström

Specialmedicin, hud och reumatologi, Fredrik Idving

Thoraxkirurgi och -anestesi, Karin Karlsson

Urologi, Susanne Bergholm

Ögonsjukdomar, Anna Lindström

Öron-, näs- och halssjukdomar, Ingrid Isaksson

Transport, vaktmästare, övrig servicepersonal, Karin Karlsson

Övriga förvaltningar och verksamheter

Barn- och ungdomshabiliteringen (ej NVH:s), Barbro Liss

Elisabethsjukhuset, Ingrid Isaksson

Enköpings lasarett, Fredrik Idving