Sjukhusvård

Sjukhusvård

Utbildningar

Hygienombudsutbildning för sjukhusvård

Utbildningen kommer vara uppdelad på tre tillfällen, 22/11, 29/11 och 6/12 mellan 12.30-16.00 alla tre dagar. Utbildningen sker via Teams.

Program och förberedande uppdragen inför utbildningen

Anmälan till utbildning (sista anmälningsdag 15/11)

Mätutbildning

9/9 samt 25/11. Teamslänk finns på vårdkvalitetsenhetens hemsida.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

På grund av rådande pandemi och att man ej ska ha utbildningar på plats kommer dessa utbildningar under resterande år ske via Teams. Skicka ett mejl om intresse till vardhygien@akademiska.se så skickar vi en teamslänk till mötet.

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under hösten se länk nedan.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning