Sjukhusvård

Sjukhusvård

Utbildningar

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. Välkommen!
Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll:

  • Handhygien
  • Klädregler
  • Skyddsutrustning

Onsdag 30 november kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Onsdag 8 februari kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams

Onsdag 14 juni kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Basala hygienrutiner och klädregler allmänna (docplus)

Basala hygienrutiner och klädregler på operationsavdelning Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping (docplus)

Mätutbildning

Här hittar du datum och anmälan till mätutbildningarna under hösten 2022 och våren 2023 (länk till Region Uppsalas intranät)

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under hösten se länk nedan.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud våren 2023

Nästa utbildning är planerad till 20 mars samt 23 mars 2023, mer information kommer efter årsskiftet.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10 2019. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Extern utbildning