Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Välkomna till en öppen föreläsning av vårdhygien om det vetenskapliga underlaget (evidensen) bakom sjukhuset hygienregler på operationsavdelningar​. Boka in 19/9 och 2/10.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

Mätutbildning

  • 25/11 13.30-15.00 Hjärtat ingång 70.

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsutbildning för sjukhusvård hösten 2019
Lokal: Jupiter, Hubben
Tid: 14/10 samt 21/10

Gemensam hygienombudsträff för hela sjukhuset
Boka in 10/10 kl 14-16.

Hygienombudsträff i grupperna se länken nedan:

Här hittar du som hygienombud i slutenvården information och mötestider (intern länk)

Tidigare utbildningar

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning