Sjukhusvård

Sjukhusvård

Utbildningar

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

From 2022 kommer alla nyanställda inom samtliga förvaltningar i Uppsala län kunna närvara på dessa BHK utbildningar. Utbildningarna sker digitalt via Teams.

Är du inte nyanställd, men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen!

Tors 20/1 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 10/3 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 19/5 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Hygienombudsutbildning för sjukhusvård

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen 31/3 och 7/4. Tid: 09.00 till 16.00 båda dagarna.

Mätutbildning

Här hittar du datum och anmälan till mätutbildningarna under våren 2022 (intern länk)

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under våren se länk nedan.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning