Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

Hygienombudsutbildning för sjukhusvård

Hygienombudsutbildning för sjukhusvård kommer i år att genomföras under Maj månad. Utbildningen är planerad till tre eftermiddagar kl. 12.30 – 16.00 den 3/5, 17/5 och den 24/5.

Gemensam hygienombudsträff 25/5 kl 14.00-15.00 via Teams

Anmälan görs via vårdkvalitetsenhetens hemsida

Ta med dig frågor och funderingar från din verksamhet så försöker vårdhygien och vårdkvalitetsenheten svara på dessa.

Mätutbildning

5/5 kl. 13.30-15.00 via Teams.

Anmälan görs via Pingpong. Kom ihåg att skriva ut mätprotokollet, det kommer användas under utbildningen.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

På grund av rådande pandemi och att man ej ska ha utbildningar på plats kommer dessa utbildningar under resterande år ske via Teams. Skicka ett mejl om intresse till vardhygien@akademiska.se så skickar vi en teamslänk till mötet.

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under våren se länk nedan.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning