Sjukhusvård

Sjukhusvård

Utbildningar

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. 

Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll:

  • Handhygien
  • Klädregler
  • Skyddsutrustning

Onsdag 14 juni kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Basala hygienrutiner och klädregler allmänna (docplus)

Basala hygienrutiner och klädregler på operationsavdelning Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping (pdf)

Mätutbildning

Här hittar du datum och anmälan till mätutbildningarna under hösten 2022 och våren 2023 (länk till Region Uppsalas intranät)

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under våren 2023:

Tisdag 21/3. Lokal, Rappesalen ingång 10.
Onsdag 24/5. Lokal, Gunnesalen ingång 10.

För teamslänk och information, kontakta vårdkvalitetsenheten.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud våren 2023

Utbildningen består består av två heldagar med olika program.

Dag 1: Måndag 20 mars kl 9-16, Rosénsalen ingång 95/96
Dag 2: Torsdag 23 mars kl 9-16, Rosénsalen ingång 95/96

Anmälan: Anmälan till hygienombudsutbildning (formulär i webropol)
Program: Program och förberedande uppgift inför dag 1

Tidigare utbildningar

Extern utbildning