Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

Mätutbildning

9/9 kl 14.00-15.30, lokal: Robergsalen ing 40
9/12 kl 14.00 -15.30, lokal: Grönwallsalen  ing 70

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud inom slutenvård

12/11 och 16/11 heldag, plats: Jupiter, Hubben
Inbjudan och mer information kommer längre fram.

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar inställda under våren med anledning av covid-19.

Hygienombudsträff i grupperna se länken nedan:

Här hittar du som hygienombud i slutenvården information och mötestider (intern länk)

Tidigare utbildningar

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning