Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

Utbildning urinkateter - övertänjd urinblåsa

Mätningar på Akademiska sjukhuset visar att problem med övertänjd urinblåsa och urinvägsinfektion har ökat under 2019. Ökad kunskap inom området är nödvändig för att minska vårdskadorna hos våra patienter.
Föreläsare: Berit Långström Benevides, uroterapeut och Birgitta Lytsy, specialistläkare i vårdhygien.

17 april kl 13.00 - 15.00, lokal: Hedstrandsalen, ingen anmälan krävs

Mätutbildning

17 feb kl. 13.30-15.00, lokal: lilla matsalen ing 55
18 maj kl. 13.30-15.00, lokal: Liljegrensalen ing 55

Hygienombudsutbildningar för slutenvården

9 mars och 16 mars kl. 9-16, lokal: Hubben, Jupiter.

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträff i grupperna se länken nedan:

Här hittar du som hygienombud i slutenvården information och mötestider (intern länk)

Tidigare utbildningar

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning