Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

Gemensam hygienombudsträff 21/1 kl 14.00-15.00 via Teams

Ta med dig frågor och funderingar som kan finnas på era enheter så försöker Vårdhygien och Vårdkvalitetsenheten att svara på dessa.

Anmälan görs via Pingpong.

Mätutbildning

17/2 kl. 13.30-15.00 via Teams.

Anmälan görs via Pingpong. Kom ihåg att skriva ut mätprotokollet, det kommer användas under utbildningen.

5/5 kl. 13.30-15.00 via Teams.

Anmälan görs via Pingpong. Kom ihåg att skriva ut mätprotokollet, det kommer användas under utbildningen.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

På grund av rådande pandemi och att man ej ska ha utbildningar på plats kommer dessa utbildningar under resterande år ske via Teams. Skicka ett mejl om intresse till vardhygien@akademiska.se så skickar vi en teamslänk till mötet.

E-kurser

  • E-utbildning i basal hygien (utbildningen fungerar ej för tillfället på grund av tekniska problem)
  • Stick säkert e-kurs

För hygienombud

Hygienombudsträffar under våren se länk nedan.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning