Sjukhusvård

Sjukhusvård

Utbildningar

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

Alla nyanställda inom samtliga förvaltningar i Uppsala län kunna närvara på dessa BHK utbildningar. Utbildningarna sker digitalt via Teams.

Är du inte nyanställd, men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen!

Mätutbildning

Här hittar du datum och anmälan till mätutbildningarna under hösten 2022 (länk till Region Uppsalas intranät)

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under hösten se länk nedan.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud hösten 2022

Dag 1: Måndag 24/10 kl 09.00-16.00, Rosénsalen ing 95-96

Dag 2: Torsdag 27/10 kl 09.00-16.00, Grönwallsalen ing 70  

Anmälan och program kommer i höst!

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10 2019. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Extern utbildning