Slutenvård

Slutenvård

Utbildningar

På grund av rådande pandemi och den ökade smittspridningen ställs följande utbildningstillfällen in:

  • Hygienombudsutbildning 12/11 samt 16/11.
  • Gemensam hygienombudsträff 25/11.

Hemsidan uppdateras löpande kring aktuella utbildningar.

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

Utbildningen 22/10 är inställd pga. Covid -19 och gällande rekommendationer för Region Uppsala men kommer att genomföras digitalt via teams 28/10, 14-15. Skicka ett mejl om intresse till vardhygien@akademiska.se så skickar vi en teamslänk till mötet.

E-kurser

För hygienombud

Hygienombudsträffar under hösten se länk nedan.

Tidigare utbildningar

Utbildning för operationspersonal​

Utbildningstillfällena var den 19/9 och 2/10. För er som önskar bilderna eller missade utbildningen finns här presentationen.

Hygiendag 181015 – Från Globalt till Lokalt. Samtliga presentationer.
1. Vårdhygien ur ett globalt perspektiv
2. Vårdhygien - vikten av förebyggande arbete
3. Vårdkvalitetsavdelningen - att mäta är att veta
4. Klimatpåverkan från plast och förbrukningsvaror
5. Hygienvecka - VO ortopedi och handkirurgi
6. Från rött till grönt
7. "Nu gör vi som vi sagt"
8. 3 år utan smittspridning vid brännskadecentrum
9 Minskning av urinkateter
10. Anestesiarbete i patientnära zon (PNZ)

Extern utbildning