Ändring av riktlinjer för screening av resistenta bakterier

From 12/1 behöver patienter och personal rutinmässigt inte screenas inom Norden med undantag för pågående utbrott.

Dokumentet Screening av resistenta bakterier har efter beslut i Uppsala läns epidemi- och hygienråd den 3 december 2018 reviderats och anpassats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Screening av resistenta bakterier utfördes tidigare med avgränsningen personal som arbetat och patienter som vårdats utanför Sverige (undantag Åland) vilket nu är ändrat till att gälla utanför Norden.