Öppet hus

UNIKT TILLFÄLLE!
Till all operation/anestesipersonal och andra intresserade

Den 27 februari kl 16.30 arrangerar vårdhygien ett öppet hus i Grönwallsalen med anledning av kirurgen Magnus Fovaeus uppmärksammade debattartikel i Dagens Medicin där behovet av heltäckande huvudbonad ifrågasattes.

Det blir förhoppningsvis en intressant diskussion mellan Magnus Fovaeus och hygienläkaren Ann Tammelin som läst samma studier och kommit fram till en annan slutsats.

Under kvällen kommer dessutom hygienläkare Birgitta Lytsy att gå igenom den grundläggande vetenskapen om betydelsen av täta kläder som ligger till grund för sjukhusets hygienregler.

Alla är välkomna!

Anmälan till öppet hus