Mätutbildning Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Inbjudan till alla hygienombud på Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Vårdhygien erbjuder nu ett nytt tillfälle för dig att gå mätutbildningen.

Från 1/1 2019 ska alla enheter inom Nära vård och hälsa mäta följsamhet till Basala Hygienrutiner och Klädregler (BHK).

Mätningarna ska föras in i SKR:s databas.
Mätutbildningen har fokus på hur man ska mäta BHK och hur mätningarna ska registreras.

Tid: Onsdag 19 oktober 2022, klockan 14.30-16.00        

Plats: Hubben, Dag Hammarskjöldsväg 38, plan 3, lokal Saturnus (ej via Teams).

Vem: För alla nya hygienombud och/eller medarbetare som mäter och registrerar följsamhet till Basala Hygien och Klädregler (BHK).

Anmälan: Senast den 12 oktober 2022.

 

Varmt välkomna,

Lisa Lundberg och Åsa Palmqvist, Nära vård och hälsas ledningskontor
Anna Gustafsson och Ingrid Isaksson, Vårdhygien