Grundutbildning för hygienombud NVH och privata vårdcentraler

Välkommen till grundutbildning för hygienombud på Nära vård och hälsa (NHV) och privata vårdcentraler.

Målgrupp: Nya hygienombud Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler
Dag: Torsdagen den 22 september 2022
Tid: 8.30-16.00
Plats: Hubben, Dag Hammarskjöldsväg 38, plan 3, lokal Jupiter. (ej via Teams)   

Dagen kommer att innehålla ämnen som:

  • Smitta, smittspridning och Basala hygienrutiner och klädregler
  • Resistenta bakterier
  • Screening
  • Risker och utmaningar på Nära vård och hälsa, privata vårdcentraler
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Sår
  • Rengöring desinfektion, städning
  • Förrådshantering, renhetsgrader
  • Blodsmitta

Anmälan: Senast den 15/9 2022.

Kaffe och te finns att tillgå. Lunch och eventuellt tilltugg under dagen ingår ej.  Lunchrestaurang finns på bottenvåningen.

Frågor?

Lisa Lundberg, Nära vård och hälsas ledningskontor lisa.lundberg@regionuppsala.se eller Åsa Palmqvist, asa.palmqvist@regionuppsala.se.

Anna Gustafsson, Vårdhygien, 018-611 28 28 eller Ingrid Isaksson, 018-611 39 06.

Varmt välkomna!
Lisa, Åsa, Anna och Ingrid