Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Aktuellt

Ny affisch att skriva ut och sätta upp vid entrén. ”Har ditt barn prickar som kan vara vattkoppor eller mässling”.
Glöm inte att fylla i eller ändra texten så att den passar er enhet.

Utbildningar

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner

Datum för våren kommer snart.

Hygienombudsträff

21 april kl. 14-16 (Inbjudan och anmälan kommer)

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Heldag 7 maj 2020

Mätutbildning för de som ska mäta följsamhet till Basala Hygienrutiner och klädregler 1 ggr/månad.

19 mars kl. 14.30-16.00

E-kurser

  • E-utbildning i basal hygien för primärvården (länken fungerar inte för tillfället)
  • Stick säkert e-kurs