Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Aktuellt

Uppdrag för hygienombud

Checklista introduktion av nyanställda för hygienombud

Checklista som hygienombuden kan använda vid introduktion av nyanställda, vikarier, hyrpersonal, konsulter och studenter.

Affischer

Affisch: Tillsammans stoppar vi smittspridningen

Affisch till entrén. Har ditt barn prickar som kan vara vattkoppor eller mässling. Glöm inte att fylla i eller ändra texten så att den passar er enhet (öppnas med Internet Explorer eller spara ner och öppna med Acrobat Reader)

BHK - frågor och svar

Utbildningar

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

From 2022 kommer alla nyanställda inom samtliga förvaltningar i Uppsala län kunna närvara på dessa BHK utbildningar. Utbildningarna sker digitalt via Teams.

Är du inte nyanställd, men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen!

Tors 20/1 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 10/3 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 19/5 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Hygienombudsträff

Den 15 mars klockan 14.00-16.00, 2022. Mer information och inbjudan kommer senare.

Mätutbildning

Den 8 mars klockan 14.30-16.00, 2022. Mer information och inbjudan kommer senare.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Den 5 maj klockan 8.30-16.00, 2022. Mer information och inbjudan kommer senare.

E-kurser