Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Aktuellt

Ny affisch att skriva ut och sätta upp vid entrén. ”Har ditt barn prickar som kan vara vattkoppor eller mässling”.
Glöm inte att fylla i eller ändra texten så att den passar er enhet.

Utbildningar

Hygienombudsträff

Tisdag 19/10 kl 14-16. Teamsinbjudan skickas senare till hygienombuden.

Mätutbildning

Mätutbildning för hösten 2021 har redan ägt rum. Nästa mätutbildning planeras våren 2022.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Torsdag 18/11 kl. 8.30-16. Inbjudan kommer senare.

E-kurser