Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Aktuellt och utbildning

Frågor och svar Basala Hygienrutiner och Klädregler (BHK) – Nära vård och hälsa

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner
Våren 2019

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud, heldag 13 mars.
Mer information och anmälningslänk

Hygienombudsträff 8 maj kl. 14-16. Mer info kommer om plats och anmälan.

  • E-utbildning i basal hygien för primärvården (länken fungerar inte för tillfället)