Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Utbildning

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner
Våren 2019

Mätutbildning för dig som ej gått tidigare. 13 februari kl. 14.30-16.00. Mer info kommer om plats och anmälan.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud, heldag 13 mars. Mer info kommer om plats och anmälan.

Hygienombudsträff 8 maj kl. 14-16. Mer info kommer om plats och anmälan.