Mätning BHK

Enligt ViS dokument – Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd i Uppsala län ska ansvarig chef i samarbete med hygienombuden tillse att kontinuerliga observationsmätningar av följsamhet till basala hygien- och klädregler genomförs.

För särskilda boenden ska observationsmätningar göras enligt en nationell modell framtagen av SKL i syfte att nå en hög följsamhet som ligger konstant över tid. Resultatet av observationsmätningarna ska återkopplas av ansvarig chef till samtliga medarbetare och brister korrigeras. 

På denna sida hittar du mätningsprotokoll, lathund och det utbildningsmaterial som ges vid mätutbildningarna.

Mätningarna ska göras 1 ggr/månad.

10 personer ska mätas varje månad.
Mätningarna ska föras in i SKL:s databas senast den 25:e varje månad.

Rekommenderar att ni som mäter går en mätutbildning som kommer komma under hösten 2019.

Kontakt

Frågor angående registrering kontakta er MAS.

Frågor angående mätning kontakta vårdhygien
karin.karlsson@akademiska.se, 018-611 39 67
susanne.bergholm@akademiska.se, 018-611 96 16
ingrid.g.isaksson@akademiska.se, 018-611 39 06
eller vårdhygien direkt 018-611 39 02