Infektionsregistrering

Infektionsregistreringen ska göras på särskilt boende* och registreras av personal med hjälp av blankett 1. Information sammanfattas på blankett 2 skickas sedan till MAS som skickar blanketterna elektroniskt till vårdhygien. *(Integrerade korttidsplatser kan räkas med)

I den del av infektionsregistreringen där "insättning av antibiotikabehandling, indikation" ska antecknas är det endast nyinsättning som ska registreras.

Sjuksköterska på enhet ansvarar för att sammanställa resultat per månad och skicka till MAS.
MAS ansvarar för att blankett 2 skickas till vårdhygien senast den 15:e månaden efter varje kvartal.
Vårdhygien ansvarar för att sammanställa och återkoppla resultat i form av en helårsrapport.

Blankett 2 skickas i första hand till oskar.sjogren@akademiska.se alternativt till vardhygien@akademiska.se

Vid frågor kontaktas Oskar Sjögren på tel. 018-611 69 62 alternativ vårdhygien direkt 018-611 39 02.