Kommunal vård och omsorg

Kommunal vård och omsorg

Utbildningar

Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler för kommunal vård och omsorg.

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. Välkommen!
Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll:

 • Handhygien
 • Klädregler
 • Skyddsutrustning

Onsdag 30 november kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Onsdag 8 februari kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams

Onsdag 14 juni kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län (docplus)

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Vårdhygien upprepar varje höst en chefsutbildning i utbrottshantering. Vi riktar oss i första hand till dig som är ny chef. Du som önskar repetera eller fräscha upp kunskaperna från tidigare utbildningar är självklart också välkommen att delta.

 • Tisdag 8/11 kl. 13.30 – 16.00
  Lokal: H:son Holmdahl, ingång 100, Akademiska sjukhuset
  Vi tycker det är trevligt och ofta mer givande när vi när får träffas och ha utbildningen ”live” på plats. Vi har bokat en stor sal för ändamålet.
  Anmälan till 8/11

 • Måndag 12/12 kl. 13.30 -16.00 via Teams
  För dig som exempelvis har lång resväg till Uppsala erbjuder vi också ett digitalt alternativ via Teams.
  Anmälan till 12/12

Välkomna!

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Mätutbildning i BHK sker digitalt via Teams under hösten-22.
Ingen anmälan krävs.

Tisdag 22/11 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 22/11

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Enheten för Vårdhygien i Uppsala län genomför varje termin en grundutbildning för nya hygienombud inom kommunal vård.

Vi välkomnar personal från olika boendeformer (SÄBO, LSS, hemvård, socialpsykiatri med flera).

Utbildningens ges under två heldagar och du behöver medverka båda dagarna, då det är olika föreläsningar under dessa dagar.

Datum för våren 2023 kommer inom kort.

För hygienombud

Alla hygienombud i samtliga kommuner är välkomna på en gemensam hygienombudsträff onsdag 16/11 kl. 14-15.30. Träffen sker digitalt, ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet 16/11

Övriga hygienombudsträffar för hösten-22 sker separat i varje kommun.

För aktuellt datum kontakta din verksamhetschef, MAS eller kommunansvarig hygiensjuksköterska.

Utbildningar i basal hygien och klädregler samt stick säkert

Tidigare utbildningar