Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

2 eller 3 november via Teams. Teamslänk och information kommer skickas ut via mejl senare under hösten. Sista anmälningsdag 19/10.

Mätutbildning för hygienombud i Uppsala kommun, gäller även privata aktörer

11/11 kl 13.30 via Teams (Er chef har inbjudan med länk).
Glöm inte att skriva ut mätprotokollet inför utbildningen.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Ingen ny utbildning finns inplanerad i höst. Håll utkik till våren-21 för kommande utbildningsdagar.

E-utbildning

För hygienombud

Hygienombudsträffarna för Uppsala kommun kommer i höst endast ske via Teams (er chef har inbjudan med länk).

28/10 kl.14-15.30 för samtliga hygienombud på SÄBO (även privata aktörer).

29/10 kl. 14-15.30 för samtliga hygienombud inom LSS-verksamhet och ordinärt boende (även privata aktörer).

Tidigare utbildningar