Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Inga aktuella datum för våren 2021 finns inplanerade.

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Nästa utbildningstillfälle är onsdag 19/5 kl. 14-15.30 Ingen anmälan behövs då utbildningen sker via Teams. Din chef har Teamslänken.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Ny hygienombudsutbildning kommer till hösten-21. Håll utkik för datum, tid och plats!

Utbildningar i basal hygien och klädregler

För hygienombud

Under våren-21 blir det hygienombudsträffar 1 gång/månad under mars, april och maj. Träffarna är för samtliga hygienombud i länet, även privata aktörer.

18/3 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende.   
18/3 kl. 14.30-15.30 SÄBO

29/4 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende    
29/4 kl. 13.30-15.30 SÄBO

26/5 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende   
26/5 kl. 14.30-15.30 SÄBO

Din chef har Teamslänken.

Tidigare utbildningar