Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Mätutbildning för hygienombud i Uppsala kommun, gäller även privata aktörer

För de som ska mäta följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler 1 ggr/ mån.

10/2 kl. 13-16  Lokal: Fyrisborg sal 409
13/2 kl. 13-16  Lokal: Fyrisborg sal 409
27/2 kl. 13-16  Lokal: Fyrisborg sal 242

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Datum: 20/4 och 23/4 två heldagar med olika innehåll.
(Inbjudan och anmälan kommer)

E-utbildning

För hygienombud

Hygienombudsträffar för Uppsala kommun

För dig som jobbar på särskilda boenden (SÄBO):
Tid: 23/3 kl. 14.30-16
Plats: Fyrisborg sal 409

För dig som jobbar inom hemtjänst och LSS:
Tid: 30/3 kl. 14.30-16
Plats: Fyrisborg sal 409

Hygienombudsträffar för Uppsala kommun, privata aktörer

För samtliga som jobbar inom privata särskilda boenden (SÄBO), LSS och hemtjänst:

Tid: 26/3 kl. 14.30-16
Plats: Hubben, sal Jupiter, Dag Hammarskjöldsväg 38.

Tidigare utbildningar