Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler för kommunal vård och omsorg.

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

From 2022 kommer alla nyanställda inom samtliga förvaltningar i Uppsala län kunna närvara på dessa BHK utbildningar. Utbildningarna sker digitalt via Teams.

Är du inte nyanställd, men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen!

Tors 20/1 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 10/3 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Tors 19/5 kl 14.00-15.30 Teamslänk finns här

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Vårdhygien upprepar varje höst en chefsutbildning i utbrottshantering. Efter önskemål ger vi nu utbildningen vid ytterligare ett tillfälle. Vi riktar oss i första hand till dig som är ny chef. Du som önskar repetera eller fräscha upp kunskaperna från tidigare utbildningar är självklart också välkommen att delta.

Datum: 1 februari kl. 13.30-16.00.
Anmälan sker via länk nedan och teamslänk kommer att skickas ut via mejl några dagar innan utbildningen.

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Mätutbildning i BHK kommer även under våren-22 ske digitalt via Teams. Ingen anmälan krävs utan du ansluter via länken efter varje datum.

12 januari kl.14-15.30   Klicka här för att ansluta till mötet

16 februari kl.14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

9 mars kl.14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

6 april kl.14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

11 maj kl. 14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

15 juni kl. 14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Datum till våren 2022 är bokade:

  • 17 mars kl. 8.30-16 Robergsalen ing. 40 4 tr, Akademiska sjukhuset
  • 23 mars kl. 8.30-16 H:son Holmdahlsalen ing. 100 2 tr, Akademiska sjukhuset

Du behöver medverka vid båda dagarna för att få en komplett utbildning. Det är olika föreläsningar under de båda dagarna.

Inbjudan och anmälan (begränsat antal) kommer att läggas ut här i början av  januari 2022.

För hygienombud

Gemensam hygienombudsträff för samtliga hygienombud i Uppsala län blir den 8 februari kl.14-15.30. Träffen sker digitalt via Teams. Ingen anmälan krävs, du ansluter via länken

Klicka här för att ansluta till mötet.

Utbildningar i basal hygien och klädregler samt stick säkert

Tidigare utbildningar