Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Inga aktuella datum för våren 2021 finns inplanerade.

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Nästa utbildningstillfälle är 15/3 kl. 13.30-15. Ingen anmälan behövs då utbildningen sker via Teams. Din chef har Teamslänken.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

  • kommer i vår att genomföras under april månad.
  • är planerad under tre eftermiddagar kl. 13-16 den 8/4, 12/4 och 20/4
  • sker endast via Teams.
  • din chef har Teams-länken.
  • ingen anmälan krävs.

Mer information och program

Utbildningar i basal hygien och klädregler

För hygienombud

Under våren-21 blir det hygienombudsträffar 1 gång/månad under mars, april och maj. Träffarna är för samtliga hygienombud i länet, även privata aktörer.

18/3 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende.   
18/3 kl. 14.30-15.30 SÄBO

29/4 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende    
29/4 kl. 13.30-15.30 SÄBO

26/5 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende   
26/5 kl. 14.30-15.30 SÄBO

Din chef har Teamslänken.

Tidigare utbildningar