Kommunal vård och omsorg

Kommunal vård och omsorg

Nyheter

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar säsong 2023/2024

Handlingsplanen ska vara inskickad senast vecka 40 och implementerad i verksamheterna innan vecka 44. All information finns här:

Utbildningar

Utbildningar vi erbjuder förvaltningarna inom Region Uppsala samt kommunal vård inom Uppsala län finns nu samlade på en sida och hittas från startsidan för vårdhygien.

 Utbildningar vårdhygien