Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Utbildningen utbrottshantering för nya chefer inom kommunal vård kommer att ges vid två tillfällen, 18/10 och 26/10.

Anmälan sker till ett av tillfällena och kan göras t.om. den 14/10. Teamslänk kommer att skickas ut via mejl några dagar innan utbildningen.  

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Mätutbildningen fortsätter att ges via Teams även under hösten-21. Ingen anmälan krävs och din chef får länken via MAS.

Datum:

 • Tisdag 7 september kl. 14-15.30
 • Onsdag 13 oktober kl. 14-15.30
 • Onsdag 10 november kl. 14-15.30
 • Torsdag 9 december kl. 14-15.30

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Vårdhygien välkomnar nya hygienombud inom kommunal verksamhet till två heldagars utbildning med olika föreläsningar. 

Du behöver medverka båda dagarna då innehållet är olika de båda dagarna.

Datum:  Onsdagen den 17/11 kl.9-15.30
              Torsdagen den 25/11 kl. 9-15.30

Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset ing. 70

Inbjudan
Schema för dagarna
Anmälan

Om det införs restriktioner mot att mötas på plats så kommer utbildningen ges under tre eftermiddagar på Teams 15/11, 17/11 och 25/11 kl. 13-16. Samma tid alla datum.

Utbildningar i basal hygien och klädregler samt stick säkert

För hygienombud

Under hösten-21 blir det en gemensam hygienombudsträff via Teams, för samtliga hygienombud i alla kommuner torsdagen den 28/10 kl. 14-15.30. Din chef får länken via MAS.

Hygienombud i övriga kommuner får information om sina hygienombudsträffar via sin MAS/chef/ansvarig hygiensjuksköterska.

Uppsala kommuns hygienombud, både egen regi och privata aktörer, kommer att ha träffar via Teams. Ingen anmälan krävs. Din chef får länken via MAS.

 • Torsdag den 26/8 kl.13-14 LSS och ordinärt boende.
  Kl.14.30-15.30 SÄBO.
 • Torsdagen den 23/9 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende.
  Kl. 14.30-15.30 SÄBO.
 • Tisdag den 23/11 kl.13-14 LSS och ordinärt boende.
  Kl. 14.30-15.30 SÄBO.
 • Onsdagen den 15/12 kl. 13-14 LSS och ordinärt boende.
  Kl. 14.30-15.30 SÄBO.

Tidigare utbildningar