Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler för kommunal vård och omsorg.

Utbildning för nyanställda i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till nyanställd personal inom samtliga förvaltningar i Uppsala län. Utbildningarna sker digitalt via Teams. Ingen anmälan krävs.

Är du inte nyanställd men känner att du vill repetera dina kunskaper i basal hygien är du också välkommen att delta!

Tisdag 6/9 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 6/9
Torsdag 20/10 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 20/10
Onsdag 30/11 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 30/11

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Vårdhygien upprepar varje höst en chefsutbildning i utbrottshantering. Vi riktar oss i första hand till dig som är ny chef. Du som önskar repetera eller fräscha upp kunskaperna från tidigare utbildningar är självklart också välkommen att delta.

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Mätutbildning i BHK sker digitalt via Teams under hösten-22.
Ingen anmälan krävs.

Onsdag 21/9 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 21/9
Tisdag 22/11 kl. 14-15.30 Anslut till mötet 22/11

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Hygienombudsutbildningen till hösten-22 sker fysiskt i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset. Utbildningen är två heldagar och du behöver närvar båda dagarna för komplett utbildning.

Om smittläget med covid-19 förvärras kan utbildningen bli digital.

Måndag 3/10 kl. 8.30-16.
Onsdag 19/10 kl. 8.30-16.

Inbjudan och anmälningslänk kommer här efter sommaren.

För hygienombud

Alla hygienombud är välkomna på en gemensam hygienombudsträff onsdag 16/11 kl. 14-15.30. Träffen sker digitalt, ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet 16/11

Hygienombudsträffar för hösten-22 sker separat i varje kommun.

För aktuellt datum kontakta din verksamhetschef, MAS eller kommunansvarig hygiensjuksköterska.

Utbildningar i basal hygien och klädregler samt stick säkert

Tidigare utbildningar