Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård

Möjlighet kommer att finnas att delta via Teams och även på plats. Teamslänk och information om lokal kommer skickas ut via mejl senare under hösten. Sista anmälningsdag 19/10.

Anmäl er här om ni vill delta på plats. (begränsat antal deltagare)

Deltar på plats den 2 november

Deltar på plats den 3 november

Länk till anmälan via Teams.

Deltar via teams 2 eller 3 november (datum väljs när ni går vidare i länken)

Mätutbildning för hygienombud i Uppsala kommun, gäller även privata aktörer

8/9 kl 13.00 via Teams. (Er chef har inbjudan med länk)

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

28/9 heldag plats: Grönwallsalen ing 70 och 8/10 heldag plats: H:son Holmdahl ing 100/101.

E-utbildning

För hygienombud

Hygienombudsträffarna för Uppsala kommun kommer i höst endast ske via Teams (er chef har inbjudan med länk).

28/10 kl.14-15.30 för samtliga hygienombud på SÄBO (även privata aktörer).

29/10 kl. 14-15.30 för samtliga hygienombud inom LSS-verksamhet och ordinärt boende (även privata aktörer).

Tidigare utbildningar