Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Mätutbildning för hygienombud i Uppsala kommun, gäller även privata aktörer

8/9 kl 13.00 via Teams. (Er chef har inbjudan med länk)

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

28/9 heldag plats: Grönwallsalen ing 70 och 8/10 heldag plats: H:son Holmdahl ing 100/101.

Inbjudan och mer information kommer längre fram.

E-utbildning

För hygienombud

Hygienombudsträffarna för Uppsala kommun under våren är inställda.

Tidigare utbildningar