Kommunal vård och omsorg

Kommunal vård och omsorg

Utbildningar

Grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

Denna utbildning riktar sig till all personal i vård och omsorg i hela länet. Välkommen!
Utbildningen sker digitalt via Teams och ingen föranmälan krävs.
Innehåll:

  • Handhygien
  • Klädregler
  • Skyddsutrustning

Onsdag 14 juni kl. 14.00–15.30. Anslut till mötet via Teams. 

Utbrottshantering för chefer inom kommunal vård 

Vårdhygien upprepar varje höst en chefsutbildning i utbrottshantering. Vi riktar oss i första hand till dig som är ny chef. Du som önskar repetera eller fräscha upp kunskaperna från tidigare utbildningar är självklart också välkommen att delta.

Mätutbildning för hygienombud, gäller även privata aktörer

Välkommen att medverka på mätutbildning. Ingen anmälan krävs utan anslut via länk efter datum.

Tisdag 30/5 kl.14-15.30 Klicka här för att ansluta till mötet

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Enheten för Vårdhygien i Uppsala län genomför varje termin en grundutbildning för nya hygienombud inom kommunal vård.

Vi välkomnar personal från olika boendeformer (säbo, LSS, hemvård, socialpsykiatri med flera).

Utbildningens ges under två heldagar och du behöver medverka båda dagarna, då det är olika föreläsningar under dessa dagar.

För hygienombud

Gemensam hygienombudsträff för samtliga hygienombud i hela länet sker digitalt via Teams torsdagen den 20/4 kl. 14-15.30.

Ingen anmälan krävs utan anslut via denna länk

Klicka här för att ansluta till mötet

Utbildningar i basal hygien och klädregler samt stick säkert

E-kurser

Tidigare utbildningar