Kommunal vård

Kommunal vård

Utbildningar

Mätutbildning för hygienombud i Uppsala kommun, gäller även privata aktörer

Nya datum kommer inom kort.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Hygienombudsutbildningen är INSTÄLLD
Datum: 20/4 och 23/4 två heldagar med olika innehåll.

E-utbildning

För hygienombud

Hygienombudsträffarna för Uppsala kommun under våren är inställda.

Tidigare utbildningar