Informationsmöte om säker endoskophantering och de nya odlingsrutinerna

Mötet riktar sig till verksamhets- och avdelningschefer samt endoskopansvariga med syfte att informera om de nya provtagningsrutinerna och instruera hur provtagningarna går till.  

Chefsläkare och Vårdhygien kallar till möte tisdag 3 oktober klockan 14:30-16 i Enghoffsalen, ingång 50 bv, Akademiska sjukhuset.   

Enligt Region Uppsalas nya rutiner ska flexibla endoskop med kanaler odlas var sjätte månad samt efter service.  Odlingar görs för att förhindra smittspridningar och infektioner i samband med endoskopiska undersökningar. Nationellt rekommenderas odlingar för kvalitetssäkring av rengöring och desinfektion av flexibla endoskop. 

För mer information se rutin i Docplus: Flexibla endoskop – säker hantering (pdf).

Se också instruktionen om hur provtagningen för odlingarna går till:  Endoskopprovtagning instruktion vårdhygien (pdf).   

(Observera att det endast är ett tillfälle) 

Agenda för mötet 3 oktober:  

14:30 – 15:00: Säker endoskophantering  
15:00 – 15:15: Varför odlingar från endoskop?   
15:15 – 15:45: Provtagning av endoskop i praktiken – hur görs det?  
15:45 – 16:00: Tid för frågor 

Verksamheter som enbart har icke-kanalförsedda endoskop kan delta i första delen av mötet, klockan 14:30 – 15:15.