Information inför sommaren, eventuella värmeböljor och hög luftfuktighet

Värmebölja, hög luftfuktighet

Sommaren är snart här och då är dessa dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha tillhands.

Värmebölja, bordsfläktar

  1. Fastighetsägaren ser över inomhusklimatet avseende ventilation och central avkylning.
  2. Använd markiser, solskärmar, persienner och vädring.
  3. När övriga alternativ av metoder för avkylning är uttömda kan verksamhetschefen fatta beslut om att använda fristående bordsfläktar och portabel luftkonditionering. Beslut ska baseras på en riskbedömning och vara dokumenterat.

Vårdhygien avråder även från användning av bordsfläkt i lokaler där sterilt gods förvaras eller i samband med att sterilt material används, till exempel vid såromläggning. Vid frågor kontakta vårdhygien vid

Arbetskläder enligt gällande lokala hygienrutiner och klädregler

  • Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset med arbetskläder
  • Man får inte röka i arbetskläder
  • Tänk på att specialarbetsdräkt inte får bäras utanför operationsavdelning, inklusive balkonger. Endast korta ärenden är tillåtet exempelvis för att köpa mat.