Information om coronaviruset

Här finns riktlinjer, dokument och länkar kring coronaviruset för dig som jobbar inom Region Uppsala, privata vårdcentraler eller kommunal vård och omsorg.

Aktuella smittskyddsåtgärder mot covid-19

Smittspårning

Gäller ärendet smittspårning inom vården:

  1. Läs först Covid-19 – smittspårning i vården (docplus)
  2. Identifiera och fyll i exponerade på bilagorna.
  3. Kontakta Smittspårningsenheten för vård och omsorg när ovanstående är utfört:
    telefon 018-617 39 60 eller smittsparning.personal@akademiska.se

Andra användbara länkar

Övergripande riktlinjer

Instruktionsfilmer för användning av andningsskydd med och utan ventil.
Filmerna nedan är på engelska, eftersom vi inte hittat lika bra filmer på svenska. N95 den amerikanska märkningen av ett andningsskydd med samma skyddseffekt som FFP2. I filmerna framgår att läckagetest (engelska ”check the seal”) görs olika för andningsskydd med och utan ventil. Instruktionerna som ges i filmerna gäller även för andningsskydd från andra tillverkare än 3M, men vissa andningsskydd har remmar som fästs bakom öronen istället för bakom nacken. Se även styrande dokument i Docplus: Andningsskydd – bruksanvisning.

Instruktionsfilm andningsskydd utan ventil
Instruktionsfilm andningsskydd med ventil

  • Film om skydd mot smitta av covid-19

    Film från Region Jönköping visar hur man som vårdpersonal skyddar sig mot covid-19. I filmen anges att stänkskydd för ansiktet i vissa situationer kan utgöras av ett visir som täcker hela ansiktet. I Region Uppsala rekommenderas att vårdpersonal alltid använder munskydd, oavsett om det kombineras med visir eller skyddsglasögon, vid arbete nära en patient med covid-19.

För regionen

För kommunen

Externa länkar