Parkering på barnsjukhuset

Parkeringsgaraget renoveras

Vi renoverar parkeringsgaraget vid ingång 95/96. Med anledning av renoveringen har vi ett begränsat antal parkeringsplatser i garaget. När garaget är färdigrenoverat sommaren 2020 kommer samtliga parkeringsplatser att öppnas. Vi beklagar om renoveringen ställer till problem för dig som besökare.

Begränsat med parkeringsplatser i garaget 

Just nu är garagets övre plan avstängt. Däremot är det möjligt att parkera på det undre planet. Här finns 58 parkeringsplatser, fyra el-platser och två motorcykelplatser. Samtliga är för besökare. Observera att parkeringsgaraget har begränsat med platser under byggtiden. Använd gärna övriga parkeringsgarage på sjukhusområdet. Räkna med en promenad på cirka 6–7 minuter.  

Du når parkeringsgaraget via den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården eller via den södra infarten vid Dag Hammarskjölds väg.

Avstigning utanför entrén 

Det är möjligt att köra fram till vändplanen framför ingång 95/96 och släppa av medföljande för avstigning och påstigning. Här finns även parkeringsplatser för rörelsehindrade. Du når vändplanen via den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården eller den södra infarten vid Dag Hammarskjölds väg.

Förlossningen

Förlossningen når du via norra infarten vid Svandammen/Stadsträdgården eller den södra infarten vid Dag Hammarskjölds väg.

Gående

För dig som kommer till oss gående finns en trappa från Dag Hammarskjölds väg till ingång 95/96. Om du kommer från den norra infarten och det nya parkeringsgaraget finns det skyltar som visar vägen.

Cykelparkering

Det finns ett begränsat antal cykelparkeringar utanför ingång 95/96 under byggtiden. Det finns ersättningsplatser på andra sidan Dag Hammarskjölds väg.

Har du frågor?

Har du frågor om parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: patientkontakt@akademiska.se. Telefon: 018-611 30 33.

 Läs mer om parkering på Akademiska sjukhuset