Parkering på barnsjukhuset

Garaget vid barnsjukhuset (ingång 95/96) har nu öppnat det undre planet där besökare kan parkera. Det är 59 parkeringsplatser totalt varav fyra el-platser och två motorcykelplatser. Dessa patser är till för besökare.

När barngaraget är färdigrenoverat till sommaren 2020 kommer samtliga platser att öppnas.

Eftersom parkeringsgaraget sträcker sig under infarten från Dag Hammarskjölds väg är den infarten fortsatt stängd. Istället ska den norra infarten användas, mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Vi beklagar om detta ställer till problem för dig som besökare.

Bilburna besökare

Infarten från Dag Hammarskjölds väg är avstängd sedan 1 november, använd istället den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Det finns 31 st besöksparkeringar på andra sidan Dag Hammarskjölds Väg, se karta nedan. Annars hänvisas du till övriga parkeringsgarage på sjukhusområdet. Räkna med en promenad på cirka 6–7 minuter från övriga parkeringsgarage. Se karta nedan för hur du tar dig från övriga garage till ing 95/96. Möjlighet finns att köra fram till ingång 95/96 och släppa av patienter och medföljande, så att du slipper den extra promenaden.

Är besöket inte akut rekommenderar vi att åka kollektivt, vilket är gratis för invånare med kallelse i Region Uppsala, läs mer om detta. Närmaste UL-hållplats till ingång 95/96 är via Dag Hammarskjölds väg.

Korttidsparkeringar för patienter och besökare till förlossningen finns fortfarande kvar.

Gående

För dig som kommer till oss gående har en gångväg byggts från Dag Hammarskjölds väg till ingång 95/96, se karta nedan.

Cykelparkering

Cykelparkeringarna vid ingång 95/96 tas bort under arbetet och ersätts med platser på andra sidan Dag Hammarskjölds väg, se karta nedan.

Har du frågor?

Har du frågor om parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: patientkontakt@akademiska.se. Telefon: 018-611 30 33.

Karta till ingång 95/95 från övriga parkeringsgarage

 Läs mer om parkering på Akademiska sjukhuset