Dödsfall på grund av hjärnblödning anmäls

2019-09-24 09:07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient, som råkat ut för en skallskada, avled i hemmet efter att ha undersökts på akutmottagningen.

Händelsen avser en patient som ramlat och slagit i huvudet i hemmet. Vid besök på vårdcentral uppmanades patienten att uppsöka akutmottagningen eftersom denne behandlades med blodförtunnande läkemedel. Patienten hade en mindre blödning och hade sedan tidigare känd anemi.

Enligt rutinen skulle en skallröntgen med datortomografi ha genomförts och patienten ha övervakats under 24 timmar, men så skedde inte. Någon röntgenundersökning gjordes inte då patienten önskade avstå. Patienten fick gå hem med tydlig information om att söka vård om symtom skulle tillkomma.

Fyra dagar efter fallet uppsökte patienten en vårdcentral för omläggning av såret. Ytterligare några dagar senare hittades patienten avliden i sitt hem. Obduktionen visade på en utspridd blödning under den hårda hjärnhinnan, som sannolikt kan relateras till den blodförtunnande behandlingen och slaget mot skallen.

– Verksamheten borde i högre utsträckning ha eftersträvat att följa den gällande rutinen. Det är väl känt att det föreligger en risk för långsam utveckling av hjärnblödning vid liknande händelser där patienter fått behandling med blodförtunnande läkemedel, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har berörd personal informerats om händelsen. Man har även betonat vikten av att så långt som möjligt följa gällande rutin för lättare skalltrauman.