Om kulturevenemang på Akademiska

Läs om de kulturevenemang som pågår på Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhusets kulturarrangemang vänder sej i första hand till patienter och närstående men alla är välkomna att vara med.

Evenemangen sprids ut över hela sjukhuset. De lokaler som används ska ha god tillgänglighet.

Arbetet sker i samverkan mellan Kultur och bildning och Sjukhusbiblioteket. Kultur och bildnings arbete med att ta fram och erbjuda kulturprogram till vårdverksamheter inom hela region Uppsala, är ett stort stöd i arbetet.

Andra aktörer kan anordna kulturaktiviteter på sjukhuset och då ibland med andra målgrupper än patienter och närstående. Vår ambition är att det totala utbudet ska återfinnas här.

Välkommen att ta del av det rika utbud av kultur som erbjuds på Akademiska sjukhuset!

Konst - Läkekonst

Konst - Läkekonst är ett samarbete mellan Kulturkommittén vid Uppsala universitet, Sjukhusbiblioteket och Akademiska sjukhuset.

Konst - Läkekonst ska stimulera till nya möten mellan lärare, forskare, studenter och allmänhet, samtidigt som det ska ge nya infallsvinklar på viktiga frågor inom vården och kunna skapa debatt.