Information om kvinnosjukvården och covid-19

Sjukhuset och kvinnosjukvården följer direktiv från Folkhälsomyndigheten gällande skyddsåtgärder för vård och omsorg. Eventuella restriktioner kan komma att ändras med kort varsel om smittläget i samhället förändras.

Patienter med symtom på luftvägsinfektion ska av- eller omboka tiden via 1177.se. Är du tveksam, hör av dig till oss före besöket.

Vanliga frågor och svar om covid-19 under graviditet och förlossning

Läs om rekommendationer till gravida på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ska jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Efter graviditetsvecka 12 rekommenderas vaccination mot covid-19 enligt samma rutiner som icke gravida. Se Folkhälsomyndighetens information: Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om jag har hosta, har feber eller andra symtom, får jag ändå komma in till förlossningen när det är dags att föda barn?  

Du är välkommen att komma till förlossningen om du har värkar eller andra frågor rörande din graviditet såsom minskade fosterrörelser, blödningar eller liknande. Berätta när du har kontakt med oss via telefon att du har symtom så kan vi tillsammans göra en plan för hur vi tar hand om dig på bästa sätt. 

Om jag är sjuk i covid-19 får jag fortfarande föda på förlossningen? 

Ja! Du kommer att föda på förlossningen med specifika åtgärder på plats.

Om jag är konstaterad sjuk i covid-19 kommer barnet separeras från mig vid födelsen?

I de allra flesta fall kommer separation inte vara aktuellt. Om mamman och/eller barnet är svårt sjuk gör vi en individuell bedömning i samråd med barnläkare, förlossningsläkare och er föräldrar.

Om jag har hosta, feber eller andra symtom eller har bekräftad covid-19, kan jag ändå komma på mitt besök?

Oavsett om du har misstänkt eller konstaterad covid-19 så kommer du att få vård. I vissa fall går besök att omboka till ett senare tillfälle då du är smittfri men om inte det går tar vi emot dig med de smittskyddsåtgärder som finns. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig till oss om du har symtom, är bekräftat covidsjuk eller är osäker så får vi tillsammans planera ditt besök.

Om alla i min närhet är sjuka (har hosta, feber, är snoriga eller liknande) innebär det att jag får föda barn ensam? Att ingen anhörig får följa med till förlossningen? 

I dagsläget får du ha en medföljande med dig till förlossningen, men denne måste vara frisk utan symtom. Vi har ännu inte stått inför en situation där samtliga i en patients närhet är sjuka och får i sådana fall göra en individuell bedömning när situationen uppstår. Oavsett kommer du aldrig att föda ditt barn själv – vi är alltid med dig.

Om jag kommer på patientbesök till någon av kvinnosjukvårdens mottagningar, får min anhöriga följa med om hen är frisk?

Ja, du får ta med dig en frisk medföljande till mottagningsbesöket.

Hur fungerar det om en patient med covid-19 kommer till förlossningen?

Om en smittad patient kommer till förlossningen har vi särskilda rutiner som träder i kraft. Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 vårdas patienten på enkelrum med basala och särskilda hygienrutiner och personalen har skyddsutrustning enligt Region Uppsalas föreskrifter. Om patienten är svårt sjuk kommer vi i samråd med infektionskliniken vårda patienten på bästa sätt och bästa ställe. Patienten och barnet kommer sedan att vårdas vidare på kvinnosjukvården så länge de behöver vår vård och så länge deras tillstånd är under kontroll och inte kräver högre vårdnivå.

Riskerar jag, min partner eller mitt barn att smittas av covid-19 på förlossningen?

På förlossningen är all personal som jobbar frisk och följer vårdrutiner och basala hygienrutiner för att ta emot dig även om du har symtom på en luftvägsinfektion.

Det finns tydliga rutiner för att ta emot smittade patienter i enskilt rum och vi har den skyddsutrustning som krävs. Detta innebär att personal inte för smitta vidare till andra på avdelningen. All personal har tydliga riktlinjer att vara hemma vid minsta symtom.