Information om kvinnosjukvården och covid-19

Här hittar du information om hur kvinnosjukvården påverkas av coronapandemin. Du hittar även svar på vanliga frågor och svar om förlossning och graviditet.

Besöksregler inom kvinnosjukvården

Inom kvinnosjukvården har vi, för att skydda de gravida, de äldre och våra medarbetare, restriktioner gällande besökare och medföljande enligt nedan. Restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel om smittläget i samhället försämras.

Det är inte möjligt att ta emot besök vare sig på avdelningarna eller inom sjukhusets andra lokaler. Undantag för partner till gravida, se nedan. Tänk på att hålla avstånd.

 • Förlossningen – endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom
 • BB-avdelningen - endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom
 • Endast en och samma anhörig får vistas på förlossning och BB och hen ska endast vistas i patientrummet. Endast i mycket angelägna, enstaka fall kan hen lämna avdelningen och komma tillbaka.

Mat och livsmedel:

 • Det finns ingen möjlighet att värma egen medhavd mat. Livsmedel som ej behöver kyl/micro går bra att ta med och förvara på det egna patientrummet.
 • Alla partners som stannar på BB (eftervården) betalar 450kr/dygn. Frukost, lunch och middag ingår. Avgiften tas ut i max fyra dygn, vid längre vårdtider än så utgår ingen kostnad.

Andra mottagningar:

 • Mottagningar för gravida (Fostermedicinska mottagningen (ultraljud), specialistmödravårdsmottagningen, obstetrisk bedömningsmottagning, auroramottagning samt mottagningsbesök på förlossningen) – en vuxen medföljande under förutsättning att hen är frisk, utan symtom och ej utsatt för covid-smitta. Barn får inte följa med på besöket.
 • Gynekologiska mottagningar och akutmottagning för gynekologi inklusive väntrummen – inga medföljande
 • Återbesöksmottagning (BB på väg) inklusive väntrummet – endast mamma och det nyfödda barnet, inga ytterligare medföljande
 • Amningsmottagningen inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Gynekologavdelningen inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Reproduktionscentrum – inga medföljande, förutom i de fall där reproduktionscentrum uttryckligen bett att partner ska vara med (eller har en egen bokning). För mer information om reproduktionscentrum, klicka här.

Patienter med symtom på luftvägsinfektion ska avboka tiden via 1177.se. 

Vanliga frågor och svar om graviditet och förlossning

Läs om rekommendationer till gravida på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ska jag som är gravid vaccinera mig mot covid-19?

Efter graviditetsvecka 12 rekommenderas vaccination mot Covid enligt samma rutiner som icke gravida. Se Folkhälsomyndighetens information: Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om jag är hostig, har feber eller andra symtom, får jag ändå komma in till förlossningen när det är dags att föda barn?  

Du är välkommen att komma till förlossningen om du har värkar eller andra frågor rörande din graviditet såsom minskade fosterrörelser, blödningar eller liknande. Vi kommer att ta hand dig med särskilda försiktighetsåtgärder. 

Om jag är sjuk i covid-19 får jag fortfarande föda på förlossningen? 

Ja! Du kommer att föda på förlossningen med specifika åtgärder på plats.

Om jag är konstaterad sjuk i covid-19 kommer barnet separeras från mig vid födelsen?

I de allra flesta fall kommer separation inte vara aktuellt. Om mamman och/eller barnet är svårt sjuk gör vi en individuell bedömning i samråd med barnläkare, förlossningsläkare och er föräldrar.

Om jag är hostig, har feber eller andra symtom eller har bekräftad covid-19, kan jag ändå komma på mitt besök?

Oavsett om du har misstänkt eller konstaterad covid-19 så kommer du att få vård. I vissa fall går besök att omboka till ett senare tillfälle då du är smittfri men om inte det går tar vi emot dig med de smittskyddsåtgärder som finns. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig till oss om du har symtom, är bekräftat covidsjuk eller är osäker så får vi tillsammans planera ditt besök.

Om alla i min närhet är sjuka (har hosta, feber, är snoriga eller liknande) innebär det att jag får föda barn ensam? Att ingen anhörig får följa med till förlossningen? 

I dagsläget får du ha en medföljande med dig till förlossningen, men denne måste vara frisk utan symtom. Vi har ännu inte stått inför en situation där samtliga i en patients närhet är sjuka och får i sådana fall göra en individuell bedömning när situationen uppstår. Oavsett kommer du aldrig att föda ditt barn själv – vi är alltid med dig.

Får jag ta emot besök på BB eller gynavdelningen?

Nej, i dagsläget kan vi inte ta emot besökare på våra avdelningar. Undantag är att du i samband med din förlossning, och vid eventuell vårdtid på BB, får ha med en frisk medföljande person (en och samma person hela tiden).

Om jag kommer på patientbesök till någon av klinikens mottagningar, får min anhöriga följa med om hen är frisk?

Beroende på vilka förutsättningar vi har i lokalerna ser det lite olika ut. Det handlar om att inte vara för många personer på plats samtidigt vilket kan skapa trängsel och öka risken för smittspridning. I dagsläget är medföljande tillåtet på Förlossningen och vid vissa besök under graviditeten (se ovan). På övriga mottagningar är medföljande inte tillåtet.

Hur fungerar det om en patient med covid-19 kommer till förlossningen?

Om en smittad patient kommer till förlossningen har vi särskilda rutiner som träder i kraft. Om vi misstänker Covid-19 tas prov på patienten. Vid positivt resultat vårdas patienten på enkelrum med basala och särskilda hygienrutiner och personalen har skyddsutrustning enligt Region Uppsalas föreskrifter. Om patienten är svårt sjuk kommer vi i samråd med infektionskliniken vårda patienten på bästa sätt och bästa ställe. Patienten och barnet kommer sedan att vårdas vidare på kvinnokliniken så länge de behöver vår vård och så länge deras tillstånd är under kontroll och inte kräver högre vårdnivå.

Vad gör ni för att säkerställa att viruset inte kommer in på era avdelningar?

För att minska risken för att coronaviruset ska komma in på våra avdelningar har vi besöksförbud på samtliga avdelningar och mottagningar med undantag för BB och förlossningen, där inlagd patient får ha med sig en medföljande förutsatt att denna är frisk. Vi försöker identifiera misstänkta fall innan de kommer in och handlägga dessa separat enligt de rutiner vi har.

Kommer ni att säga nej till nya planerade kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla? 

Vi gör alltid en individuell bedömning. Hittills har rutinerna för planerade kejsarsnitt inte ändrats på grund av corona, men nya beslut kan komma att fattas beroende på utvecklingen.

Riskerar jag, min partner eller mitt barn att smittas av covid-19 på förlossningen?

På förlossningen är all personal som jobbar frisk och följer vårdrutiner och basala hygienrutiner för att ta emot dig även om du har symtom på en luftvägsinfektion.

Det finns tydliga rutiner för att ta emot smittade patienter i enskilt rum och vi har den skyddsutrustning som krävs. Om du har symtom på luftvägsinfektion så tas prover för att skydda dig och andra. Detta innebär att personal inte för smitta vidare till andra på avdelningen. All personal har tydliga riktlinjer att vara hemma vid minsta symtom. Innan någon är åter i tjänst tas prov och skulle det visa att personen är covid-sjuk stannar hen hemma längre efter tillfrisknande, helt enligt de riktlinjer som finns.