Information om kvinnosjukvården och Covid-19

Här hittar du information om hur kvinnosjukvården påverkas av covid-19 (corona). Du hittar även svar på vanliga frågor och svar om förlossning och graviditet.

Besöksregler inom kvinnosjukvården

Risknivån för smitta av covid-19 i samhället har ökat. Region Uppsala skärper därför rutinerna för besökare. För kvinnosjukvården gäller följande från och med 14 mars 2020.

 • Förlossningen – endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom
 • BB-avdelningen - endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom

Vid ankomst till förlossningen:

 • Kvinnan kommer först in själv till förlossningen för en bedömning, partner får då vänta utomhus/vid cafeterian. Vid ev. inskrivning rings partnern in till förlossningen.

Mat och livsmedel:

 • Alla partner som stannar på BB( eftervården) betalar 450kr/ dygn och då ingår det frukost, lunch och middag. Avgiften tas ut i max 4 dygn, därefter ingen kostnad.
 • På förlossningen finns ingen möjlighet att värma mat. På dagtid går det bra att besöka cafeterian. Livsmedel som ej behöver kyl/micro går bra att ta med och förvaras på rummet.
 • Det går bra att lämna avdelningen vid behov och komma tillbaka. Men det är endast en och samma anhörig under vårdtiden.

Andra mottagningar:

 • Ultraljud- specialistmödravårds- och obstetrisk bedömningsmottagning inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Gynekologiska mottagningar och akutmottagning för gynekologi inklusive väntrummen – inga medföljande
 • Återbesöksmottagning (BB på väg) inklusive väntrummet – endast mamma och det nyfödda barnet, inga medföljande
 • Auroramottagning inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Amningsmottagningen inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Gynekologavdelningen inklusive väntrummet – inga medföljande
 • Reproduktionscentrum – inga medföljande, förutom i de fall där reproduktionscentrum uttryckligen bett att partner ska vara med (eller har en egen bokning). För mer information om reproduktionscentrum, klicka här.

Patienter med symtom på luftvägsinfektion ska avboka tiden via 1177.se. 

Vanliga frågor och svar om graviditet och förlossning

Läs om rekommendationer till gravida på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om jag är hostig, har feber eller andra symtom, får jag ändå komma in till förlossningen när det är dags att föda barn?  

Du är välkommen att komma till förlossningen om du har värkar eller andra frågor rörande din graviditet såsom minskade fosterrörelser, blödningar eller liknande. Vi kommer att ta hand dig med särskilda försiktighetsåtgärder. 

Om jag är sjuk i covid-19 får jag fortfarande föda på förlossningen? 

Ja! Du kommer att föda på förlossningen med specifika åtgärder på plats.

Om jag är konstaterad sjuk i covid-19 kommer barnet separeras från mig vid födelsen?

I de allra flesta fall kommer separation inte vara aktuellt. Om mamman och/eller barnet är svårt sjuk gör vi en individuell bedömning i samråd med barnläkare, förlossningsläkare och er föräldrar.

Om alla i min närhet är sjuka (har hosta, feber, är snoriga eller liknande) innebär det att jag får föda barn ensam? Att ingen anhörig får följa med till förlossningen? 

I dagsläget får du ha en medföljande med dig till förlossningen, men denne måste vara frisk utan symtom. Vi har ännu inte stått inför en situation där samtliga i en patients närhet är sjuka och får i sådana fall göra en individuell bedömning när situationen uppstår. Oavsett kommer du aldrig att föda ditt barn själv – vi är alltid med dig.

Får jag ta emot besök på BB eller gynavdelningen?

Nej, i dagsläget kan vi inte ta emot besökare på våra avdelningar. Undantag är att du i samband med din förlossning, och vid eventuell vårdtid på BB, får ha med en frisk medföljande person (en och samma person hela tiden).

Om jag kommer på patientbesök till någon av klinikens mottagningar, får min anhöriga följa med om hen är frisk?

Nej, i dagsläget kan vi inte ta emot några medföljande i samband med besök. Det handlar om att minska antalet personer på plats samtidigt, även om man är frisk. Det gäller både på våra mottagningar och vid besök på förlossningen.

Hur fungerar det om en patient med covid-19 kommer till förlossningen?

Om en smittad patient kommer till förlossningen har vi särskilda rutiner som träder i kraft. Om vi misstänker Covid-19 tas prov på patienten. Vid positivt resultat vårdas patienten på enkelrum med basala och särskilda hygienrutiner och personalen har skyddsutrustning enligt Region Uppsalas föreskrifter. Om patienten är svårt sjuk kommer vi i samråd med infektionskliniken vårda patienten på bästa sätt och bästa ställe. Patienten och barnet kommer sedan att vårdas vidare på kvinnokliniken så länge de behöver vår vård och så länge deras tillstånd är under kontroll och inte kräver högre vårdnivå.

Vad gör ni för att säkerställa att viruset inte kommer in på era avdelningar?

För att minska risken för att coronaviruset ska komma in på våra avdelningar har vi, som resten av sjukhuset, besöksförbud på samtliga avdelningar och mottagningar med undantag för BB och förlossningen, där inlagd patient får ha med sig en medföljande förutsatt att denna är frisk. Vi försöker identifiera misstänkta fall innan de kommer in och handlägga dessa separat enligt de rutiner vi har.

Kommer ni att säga nej till nya planerade kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla? 

Vi gör alltid en individuell bedömning. Hittills har rutinerna för planerade kejsarsnitt inte ändrats på grund av corona, men nya beslut kan komma att fattas beroende på utvecklingen.

Riskerar jag, min partner eller mitt barn att smittas av covid-19 på förlossningen?

På förlossningen är all personal som jobbar frisk och följer vårdrutiner och basala hygienrutiner för att ta emot dig även om du har symtom på en luftvägsinfektion.

Det finns tydliga rutiner för att ta emot smittade patienter i enskilt rum och vi har den skyddsutrustning som krävs. Om du har symtom på luftvägsinfektion så tas prover för att skydda dig och andra. Detta innebär att personal inte för smitta vidare till andra på avdelningen. All personal har tydliga riktlinjer att vara hemma vid minsta symtom. Innan någon är åter i tjänst tas prov och skulle det visa att personen är covid-sjuk stannar hen hemma längre efter tillfrisknande, helt enligt de riktlinjer som finns.

 

Information om KUB-test

Med anledning av det rådande läget kring covid-19 har beslut fattats att fostermedicinska mottagningen ställer in all KUB-verksamhet från och med torsdag 26 mars och framåt. Beslutet är fattat då mottagningens befintliga resurser måste omfördelas inom kliniken och på sjukhuset.

Alla som fått en tid för KUB-test hos oss kommer att bli kontaktade och tiden blir avbokad. Ingen ny tid kommer att erbjudas just nu utan vi återkommer med information när KUB-test åter kan göras på Akademiska sjukhuset.

Här hittar du mer information om KUB-test.

KUB för kvinnor som är 35 år eller äldre

Fram till och med vecka 28 erbjuds KUB för kvinnor från 35 års ålder. Remiss skrivs av barnmorskan på din barnmorskemottagning.

Jag hade en tid bokad för KUB-test men den har blivit avbokad. Varför?

På grund av rådande omständigheter behöver sjukvården nu göra hårda prioriteringar. Screening genom KUB-test är en av de undersökningar som vi tyvärr inte kan erbjuda just nu. Orsaken är framförallt att vi måste klara den mest akuta verksamheten och att få personalen att räcka till för till exempel förlossningar, inklusive för- och eftervård, akutmottagningarna och andra svårt sjuka patienter. Det handlar också om att minska antalet personer inne på sjukhuset för att på så vis minska risken för smittspridning. Vi kommer fortsätta att prioritera rutinultraljuden.

Kan jag boka en KUB-test någon annanstans?

Ja, enligt Patientlagen har man som patient rätt att söka öppenvård i vilken region man vill. Hemregionen betalar för besöket och patienten betalar själv för omkostnader, så som resa och eventuell övernattning.

Screening med KUB under graviditeten erbjuds dock inte i alla regioner sedan tidigare och på grund av rådande läge görs dessutom prioriteringar i alla regioner, vilket kan minska möjligheten att få en tid på annan mottagning.