Information om coronaviruset

Här hittar du aktuell information om vad som gäller för dig som är patient på Akademiska sjukhuset under coronapandemin. 

Akademiska sjukhuset och Region Uppsala följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Om du misstänker att du är sjuk

Covid-19 har många symptom som liknar förkylning eller influensa. Stanna därför hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behöver du ringa vården?

Här kan du göra en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller om du behöver kontakta vården.

Besöksförbud

Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin. Bland annat tas det generella besöksförbudet inom vården bort. Beroende på möjligheten att hålla en hög smittsäkerhet kan det ändå finnas begränsningar exempelvis vad gäller antalet besökare, eller var besökarna får befinna sig. OBS! Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset omfattas inte av detta. Där gäller tills vidare samma besöksförbud som tidigare.

För dig med ett bokat besök

Om du har ett bokat besök kommer du till oss som planerat, om inget annat anges. Känner du dig förkyld, har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont, ska du istället avboka din tid. För att avboka en tid, logga in här eller ring din mottagning.

Psykisk hälsa och covid-19

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation med välmåendet i behåll. 

Självhjälp att hantera oro vid covid-19

Invånarna i Uppsala län som känner oro över pandemin kan få hjälp till självhjälp genom ett digitalt program under tre veckor. Du jobbar självständigt utan medverkan av vårdpersonal och programmet har visat positiva effekter som mindre oro, bättre sömn och ökad prestationsförmåga på arbetet.

Delta i en studie

Hur påverkas du av covid-19? Nu startar en psykologisk forskningsstudie på Uppsala universitet som ska undersöka hur människors mentala hälsa, välbefinnande och beteende påverkas av covid-19.

Har du frågor?

Om du har allmänna frågor om coronaviruset, ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Läs gärna Folkmyndighetens frågor och svar.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Röda korset har en stödtelefon för de som känner sig orolig eller ensamma, 0771-900 800. Telefonen är bemannad måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Vanliga frågor och svar

Påverkar blodgruppen hur coronaviruset drabbar?

Blodcentralen får många frågor om blodgrupper och om de kan påverka risken för allvarlig sjukdom av coronavirus. Forskning kring detta pågår i många länder men det är viktigt att komma ihåg att alla kan drabbas av covid-19 och alla bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Blodcentralen får för närvarande många samtal från blodgivare, patienter och privatpersoner som vill veta sin blodgrupp, med anledning av medieuppgifter om att blodgruppen kan ha betydelse för risken att drabbas av mer allvarliga symtom vid covid-19-sjukdom. Blodcentralen har i det ansträngda läge som råder tyvärr inte möjlighet att besvara dessa frågor.

Ska jag komma in på mitt besök fastän jag måste åka kollektivtrafik dit?

Ja, om besöket inte kan vänta och inte går att ersätta med telefonkontakt eller videobesök ska du komma på ditt besök hos oss.

Är mitt besök nödvändigt?

Om besöket är nödvändigt är olika från fall till fall. Du får dock gärna kontakta din mottagning för att se om du kan boka om ditt besök till ett telefonsamtal eller videobesök istället.

Jag bor i ett annat län och behöver veta om jag ska komma in för mitt besök eller inte.

Så länge ditt besök inte blivit avbokat och så länge du känner dig frisk är du välkommen på ditt besök oavsett vilket län du bor i. Men du kan alltid kontakta din mottagning för att se om du kan boka om besöket till ett telefonsamtal eller videobesök istället.

Hur ska jag som anhörig kunna veta om min 90-åriga mammas besök är viktigt eller inte?

Det är svårt att svara på och vi rekommenderar att du kontaktar aktuell mottagning för att se om besöket eventuellt bör skjutas fram.

Hur vet jag när jag är smittfri?

Enligt riktlinjer räknas du som smittfri när du varit utan symtom i minst 48 timmar. 

Har jag lunginflammation eller corona?

Det går tyvärr inte att säga vad du är sjuk i utan medicinsk bedömning.

Jag kommer inte fram till mottagningen eller 1177 och behöver svar nu.

Om du är i behov av omedelbar kontakt med sjukvården ska du ringa 112.

Kan jag hjälpa till? Volontärarbeta, skänka mat eller skyddsutrustning?

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill hjälpa till.

Så undviker du att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.