Ingång Genetikvägen i Ultuna

Genetikvägen är belägen utanför sjukhusområdet i Ultuna.

Här finns Palliativt centrum bestående av tre avdelningar, Avdelningen för specialiserad hemsjukvård, Hospice och Palliativa konsultteamet.

Från 30 september 2019 flyttar rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Samariterhemmet, smärtrehabiliteringsmottagningen vid Akademiska sjukhuset, sömnutredningsmottagningen samt rehabiliteringsmedinska avdelningen 85 C2 hit.