Ingång Genetikvägen i Ultuna

Genetikvägen är belägen utanför sjukhusområdet i Ultuna.

Här finns Palliativt centrum och Specialistrehabiliteringsenheten.

Palliativt centrum bestående av tre avdelningar, avdelningen för specialiserad hemsjukvård, hospiceavdelnignen i Uppsala och palliativa konsultteamet.

Specialistrehabiliteringsenheten består av rehabiliteringsmedicinska mottagningen, smärtrehabiliteringsmottagningen, smärtrehabiliteringsavdelningen samt sömnutredningsmottagningen.