Ingång 55

I ingång 55 hittar du restaurang Heat vid Akademiska.
De har öppet måndag - fredag kl 8-15 och serverar lunch mellan kl 11-14.

Här finns även följande föreläsningssalar:

  • Liljegrensalen
  • Lilla konferensmatsalen
  • Lorentssonsalen
  • Vessbysalen