Ingång 40

I ingång 40 hittar du bland annat dietistmottagningen, endokrin- och diabetes, osteoporosmottagningen och överviktsmottagningen.