Ingång 100/101

I ingång 100/101 hittar du nuklearmedicinska avdelningen, strålbehandlingsavdelningen, preoperativ avdelning och magnetkamera samt kliniska forsknings- och utvecklingsenheten.

Du når ingång 100/101 via entrén eller genom ingång 70, hiss 3 tr och därefter luftbro till 100/101.