Ingång 100/101

I ingång 100/101 hittar du Nuklearmedicinska avdelningen och magnetkamera. Du når ingång 100/101 genom ingång 70, följ skyltarna mot ingång 100/101.