Utskrivningsavdelning 50 E1

Telefon

0186170237

Besöksadress

Utskrivningsavdelning 50E1 består av 16 platser och ansvarar för patienter som väntar på fortsatt vård och omsorg hos annan vårdgivare, oftast innebär det få komma till ett kommunalt vårdboende. Vi ser till att utskrivningen från sjukhuset sker på säkert och tryggt sätt.

Bemanningen är i princip densamma som på sjukhusets övriga vårdavdelningar men anpassad till ett större behov av omvårdnad. Det medicinska ansvaret finns hos den avdelning patienten kommer ifrån, dessutom rondas alla inneliggande patienter dagligen av geriatrikläkare.

Vårdplanering med kommunernas företrädare kan ske på avdelningen och då närvarar patient med sina anhöriga, personal från avdelningen och eventuellt från den enhet där den inledande delen av vården utfördes.

Vi har inga speciella besökstider men kom gärna till oss på eftermiddag eller kvällstid. Är det något du funderar över är du välkommen att kontakta oss.