Urologavdelning 70 E1

0186114641

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70

Här utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vanliga diagnoser är njursten, blåsrubbningar, blås- njur- och prostatacancer. Vi har även en stomimottagning, som tar emot öppenvårdspatienter med urostomi en dag i veckan.

Avdelning 70 E1 har 23 vårdplatser och är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet, specialinriktad mot urologi. Utöver detta bedriver vi även akut vård för andra typer av kirurgi.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare arbetar tillsammans runt patienten. Ibland anlitar vi också andra stödfunktioner.

Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen, få stöd och hjälp till självhjälp för att påskynda sitt tillfrisknande. Vi bedriver ett aktivt utvecklings- och omvårdnadsarbete inom flertalet områden t.ex. smärta, sårvård, trycksår och näringstillförsel. Vi är ett undervisningssjukhus och har studerande från många olika yrkeskategorier som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.