Väntelista och operationsplanering

Planering inför din operation

För dig som skall opereras på thoraxkliniken finns vi, två operationskoordinatorer (sjuksköterskor), till din hjälp för att planera och förbereda din operation. Vi kontrollerar att utredningen inför din operation är komplett och bokar tid för de undersökningar som inte är genomförda.

När vi fått remiss till din operation från din behandlande läkare skickar vi ett brev med preliminär operationstid till dig. I brevet skriver vi vilken prioritering din operation har. Denna prioritering utgår från en medicinsk bedömning. Det finns tre olika nivåer.

  • Dubbel förtur - operation inom en månad.
  • Enkel förtur - operation inom två till tre månader.
  • Oprioriterad - operation inom tre månader.

Kallelse till operation skickas till dig cirka 1-2 veckor före planerat operationsdatum. Du kallas till vår preoperativa mottagning 50 D2 där du skrivs in dagen före operation. Natten före operation sover du oftast på hotell men i enstaka fall övernattar du på sjukhuset efter läkares bedömning. Alternativt kommer du några dagar före på ett inskrivningsbesök, som oftast tar hela dagen i anspråk och bor sedan på hotell, alternativt blir inlagd em/kvällen före operationsdagen. Bor du nära kan du oftast övernatta hemma.

Kan du komma med kort varsel?

Om du har möjlighet och är intresserad av att opereras med kort varsel, ring och meddela hur vi kan nå dig.

Inför en klaffoperation ska dina tänder undersökas.

Inför en hjärtoperation behöver man kontrollera tandstatus. Din hjärtläkare kommer att remittera dig till tandläkare.

Har du några frågor angående din operation är du välkommen att ringa oss.