VAD-enheten

VAD = Ventricular Assist Device = hjärtpump

VAD-enheten vad är det?

Du som har en hjärtpump för långvarigt bruk kommer att besöka vår VAD-enheten regelbundet. För att pumpen ska fungera på bästa sätt och för att du ska må så bra som möjligt är regelbundna kontrollera viktiga. Vid besöket får du alltid träffa VAD-koordinator, thoraxkirurg och kardiolog. Med jämna mellanrum får du träffa sjukgymnast och vid behov psykolog, dietist och kurator.

Vi har i förväg bokat dina undersökningar, provtagningar, kontroller och eventuellt andra konsultbesök, så att din dag här hos oss ska flyta på så bra som möjligt utan långa väntetider. Hur ofta du behöver komma är individuellt. Ibland kan det vara nödvändigt med besök varje vecka och ibland räcker det mer sällan. Besöket pågår större delen av dagen. Ibland vill vi att du stannar kvar på vårdavdelningen över natten för eventuell kompletterande kontroller, undersökningar, behandling eller övervakning.

Vad händer på enheten?

Du börjar med att träffa VAD-koordinator som alltid genomför nedanstående.

 • Blodtryckskontroll
 • Blodprovstagning
 • EKG
 • Mätning av syrgashalt i blodet med fingerklämma
 • Kontroll av hjärtpumpens flöde oss dess värden
 • Visuell besiktning av hjärtpumpsutrustningen
 • Omläggning och inspektion av drivkabelns ingångshål. Odlingsprov tas vid behov.

Vid behov genomförs också:

 • Ultraljudundersökning av hjärtat (EKO)
 • Lungröntgen

Tidig eftermiddag, har vi en rond, då vi går igenom provsvar och de genomförda undersökningarna. Du får därefter träffa någon av våra läkare som är ansvarig för hjärtpumpar.

På enheten har du även möjlighet att träffa:

 • Psykolog
 • Dietist
 • Kurator
 • Fysioterapeut

Du får träffa sjukgymnast med jämna mellanrum. Då får du bland annat:

 • Göra ett gångtest på ca 6 min för att kontrollera din kondition
 • Fylla i två frågeformulär, SF 36 (= Short Form, 36 frågor) där du får bedöma din livskvalitet och Ipaq (= International Physical Activity Prevalence Studio) där du får beskriva hur fysiskt aktiv du är i din vardag
 • Vid behov hjälp med att utforma ett träningsprogram.
 • Vid behov hjälp med att få kontakt med sjukgymnast på din hemort.

Välkommen till oss!

Vill du komma i kontakt med oss?

Vid akuta/brådskande problem:

 • Om du mår mycket dåligt och/eller pumpen larmar av oklar anledning - ring 112
 • Om du har problem som inte kan vänta - ring thoraxintensiven (TIVA) 018-611 40 11
 • Om det ser infekterat ut kring drivkabeln - ring thoraxintensiven (TIVA) 018-611 40 11

Vid icke brådskande ärenden som kan vänta några dagar (recept, beställning av utrustning, intyg och kuratorskontakt m.m.)

 • Ring VAD-koordinatorn 018-611 28 96 på telefontid (se ovan)
 • Maila ditt ärende till vadkoordinator@akademiska.se. Brevlådan kontrolleras alla vardagar.