Post-IVA-enheten

Du som vårdats på vår intensivvårdsavdelning fler än tre dygn och fått en dagbok med dig hem, erbjuds att komma tillbaka och besöka oss.

Tre till sex månader efter din vårdtid skickar vi ett brev, där du erbjuds att välja mellan ett återbesök eller ett telefonsamtal. Vi har återbesökstider varannan tisdag. Besöket tar ca 1,5 timme. Tackar du ja till besök eller telefonsamtal skickar vi ett brev till dig med lite information. Du får gärna ta med någon närstående. I brevet finns en hälsoenkät, där vi vill att du beskriver din nuvarande livskvalitet. Vi kan då få en uppfattning om vilken livskvalitet ni patienter har efter vårdtiden hos oss på thoraxintensiven.

Vi tittar tillsammans i dagboken...

När du/ni kommer till oss tar någon av oss från post-iva-enheten emot. Du har säkert många frågor och funderingar kring din vårdtid på intensiven, som vi kan hjälpa till att besvara. Personalen har under din vårdtid skrivit dagbok. Den tittar vi i tillsammans under besöket. Kanske har du redan läst den från pärm till pärm, eller kanske du inte ens vågat titta i den ännu. Att inte minnas någonting eller endast korta sekvenser från intensivvårdstiden är mycket vanligt. Vanligt är också minnen av drömmar och hallucinationer. Då kan dagbokens texter och bilder vara till hjälp för dig att bearbeta och förstå vad du har varit med om.

Rundvandring på thoraxintensiven

Efter fikat och pratstunden, har du möjlighet till en kort rundvandring på thoraxintensiven.

Kanske du inte alls känner igen någonting eller någon ur personalen som du träffar på här. Däremot känner oftast din närstående, om någon är med på besöket, igen både lokaler och oss i personalen. Kanske känner inte heller vi igen dig. Du är dig troligen inte lik jämfört med när du låg sjuk i sängen med många slangar och kablar kopplade till dig.

Om möjlighet finns får du se den vårdsal du vårdats på. Om du vistats en längre tid hos oss kan du ha vårdats på flera olika vårdsalar. Om intresse och tid finns kan vi visa den medicinska utrustningen som användes till dig.

Vi tror att ett återbesök gör dig gott!