Steriltekniska avdelningen

Telefon

0186113294

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70 kv

 Hitta till ingång

Steriltekniska avdelningens verksamhet är kvalitetscertifierad sedan 1998 och sterilgodshanteringen bedrivs i enlighet med lagstiftning, myndigheters krav, förordningar och föreskrifter.

Steriltekniska avdelningen ansvarar för central sterilgodshantering för hela Akademiska sjukhuset. I nära samverkan med sjukhushygien utgör vi en basresurs för hela Region Uppsalas sterilgodshantering vad gäller riktlinjer, råd, anvisningar och kompetensutveckling.