Sömnutredningsmottagningen vid Akademiska sjukhuset

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186115285

Telefontider
Mån - fre 10-11 Sekreterare

Besök oss

Öppettider
Mån - tor 8-16
Fredagar 8-14.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79

 Hitta till ingång

Vid sömnutredningsmottagningen kan patienter utredas polikliniskt både från hemmet och på avdelning 85 C med polysomnografi (sömnregistrering), apneregistrering (andningsregistrering) och videoinspelning under natten. Sömnutredningsmottagningen har ett gott samarbete med Klinisk Neurofysiologi som tolkar våra polysomnografier och utför Multiple Sleep Latency Test (dagsömnighetstest).

Sömn är ett medicinskt brett område. I Sverige finns endast ett fåtal sömnutredningsmottagningar som tillhandahåller spetskompetens avseende sömn, psykiatri, anestesi, öron näsa hals, lungmedicin och numera även smärta och rehabiliteringsmedicin. Sömnutredningsmottagningen samarbetar även med Neurologkliniken vid Akademiska sjukhuset.

Vid sömnutredningsmottagningen kan bl.a. hypersomni, narkolepsi, svåra former av insomni, dygnsrytmsrubbningar, periodiska benrörelser under natten samt olika former av parasomnier (sömngång, REM-sleep behavior disorder etc.) utredas