RPC 2

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att du som patient ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.

Sök vård hos oss

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du/ni kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen via egen vårdbegäran, eller få remiss från hemlandstinget. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du/ni placeras på aktuell väntelista. När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Väntelista och kötid

Reproduktionscentrum uppfyller vårdgarantin vilket betyder att vi har mindre än tre månaders väntetid i de flesta fall av utredning och behandling av barnlöshet.

Detta gäller vid vanlig barnlöshetsutredning, ägglossningsstimulering, makeinsemination och provrörsbefruktning (IVF-behandling) inkluderande eventuell intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) och uthämtande av spermier från mannens bitestiklar eller testiklar.

Väntetiden för behandling med insemination av donerade spermier är högst tre månader från det att tillgänglig donator finns. Tiden fram till dess varierar och kan vara svår att uppskatta. Observera dock att denna vårdgaranti inte gäller det patienter från andra landsting som söker enligt valfrihetsprincipen i nya patientlagen. Väntetiden till äggdonationsbehandling är 6-12 månader.

Vill du bli donator?

Det finns en grupp kvinnor och män som inte har tillräckligt med ägg eller spermier för att kunna ge dem ett barn. Genom behandling med donerade ägg eller spermier kan vi även hjälpa dessa par.

För att kunna erbjuda denna typ av behandling är vi beroende av våra högt uppskattade frivilliga donatorer av ägg och spermier. Är du intresserad av att bli donator så är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Information inför ditt besök

För boende i Uppsala län krävs ingen remiss, du kan ringa för att boka tid för nybesök, vi kommer då att ställa en del kompletterande frågor gällande dig och din eventuella partner. Patienter från andra län kan söka direkt till oss enligt nya patientlagen eller få remiss från hemlandstinget. Om man söker enligt nya patientlagen omfattas man inte av vårdgaranti och har inte rätt till ersättning för sjukresor.

När vi har fått en remiss bedöms den och du placeras på aktuell väntelista. När du har kommit fram i kön skickar vi en kallelse.

Legitimation och betalning

Anmäl dig i receptionen på plan 5 när du kommer, anmäl dig inte i kassan eller vid skärmen på bottenvåningen. Du måste alltid kunna legitimera dig vid ditt besök så ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionscentrum kan man betala med kort eller mot faktura. Fakturabetalning gäller ej vid privatbetalande behandlingar.

Vad kostar det?

Patientavgiften är för närvarande 260 kronor per person för läkarbesök och 110 kronor för provtagning och tas ut upp till frikortsnivån. Vid besök för par tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas.

Provtagning

Eventuellt tas blodprover avseende hepatit B, hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, syfilis samt immunitetsprövning mot röda hund (rubella). Dessa prover får inte vara äldre än 2 år. Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv'), detta görs med vaginal ultraljudsundersökning samt blodprov (AMH).

Under stimulering behöver vi kontrollera utveckling av äggblåsor med vaginalt ultraljud och ibland kontrollera ett blodprov för nivå av östradiol.

Spermieprov

Spermieprov vid fertilitetsutredning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov vid besök i samband med behandling. För enstaka analys som utförs efter remiss från husläkare betalas patientavgift..

Under utredning och behandling görs spermieprov. Provet kan göras i hemmet om det kommer in till lab senast 1½ timme efter uttömning. Burk för detta fås från Reproduktionscentrum. Spermaprov lämnas in på lab efter anmälan i receptionen. Det finns även provlämningsrum för de som gör provet på mottagningen.

Egenbetalande behandling, syskonbehandling

Reproduktionscentrum kan ta emot privatbetalande patienter om man har kvar egna eller donerade frysförvarade befruktade eller obefruktade ägg eller spermier här. I övrigt hänvisar vi till privat klinik. Var god tag kontakt med oss för närmare information. Vi gör en bedömning av vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet. Egenbetalande behandlingar ges i mån av resurser.

Våra läkare

Vi strävar efter att erbjuda största möjliga kontinuitet i kontakten med våra läkare och barnmorskor, men då vår personal även har andra uppdrag som jourtjänstgöring, utbildning och forskning kan vi inte alltid uppfylla det. Vi använder systemet PAL (patientansvarig läkare) och försöker alltid boka tid hos den läkare som du eller ni träffat vid föregående besök eller om ni har specifika önskemål att träffa en särskild person som arbetar hos oss.Vi kan inte tillmötesgå önskemål gällande vårdgivarens kön eller etnicitet.

Under besöket på Reproduktionscentrum kommer du/ni att träffa specialistläkare där flera även är subspecialistutbildade inom reproduktionsmedicin. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionscentrum.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Avbokar du din tid senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du betala besöksavgiften. Det gäller även för patienter med frikort. Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 018-611 57 07 eller de medicinska sekreterarna på telefon 018-611 28 35, där kan du även boka ny tid.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter eftersom många har problem med astma eller allergi, men framförallt för att embryon är mycket känsliga.