Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Samariterhemmet

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186112485

Telefontider
Mån - fre 8-16

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-16.30
Mån - fre 12-12.45 Lunchstängt

Besöksadress

Dragarbrunnsg 70, ing A, 2 tr, Uppsala

 Hitta till ingång

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. Vi tar emot dig som är 18 år eller äldre och som t ex har en hjärnskada, ryggmärgsskada, neurologisk sjukdom eller förhöjd muskelspänning/ spasticitet.

Hur får jag kontakt med mottagningen?

Till oss kan du antingen komma på remiss från annan vårdgivare eller söka själv med egen vårdbegäran. Du kan skriva en egen vårdbegäran via E-tjänster på 1177

Hjärnskada

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering till personer med förvärvad hjärnskada som är i yrkesverksam ålder. Den vanligaste orsaken till hjärnskada är stroke (blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl). En annan vanlig orsak är våld mot huvudet (till exempel efter trafik- eller fallolycka). Vi tar även emot personer med andra orsaker till hjärnskada som syrebrist, infektion, inflammation och godartad hjärntumör. Vi tar emot alla personer med hjärnskada oavsett svårighetsgrad och hur lång tid det gått sedan hjärnskadan.

Rehabilitering

Rehabiliteringen hos oss inriktas både på att förbättra funktioner (till exempel motorik och språk) och på att hantera den förändring som hjärnskadan medfört. Det är vanligt att rehabiliteringen tidigt efter hjärnskadan mest inriktas på förbättring av nedsatta funktioner. Senare brukar rehabiliteringen mer handla om frågor om hur man hanterar och lever med den förändring som hjärnskadan medfö

Neurologisk rehabilitering

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering till patienter med neurologiska sjukdomar, till exempel multipel skleros (MS), postpoliosyndrom, muskeldystrofier och polyneuropatier. Patienter med MS är den största gruppen. Vi arbetar med patienter i yrkesverksam ålder, 18-65 år, men kan även ta emot patienter över 65 år. Rehabiliteringsinsatserna bedrivs i flera vårdformer och planeras utifrån mål och behov. Kontakten är ofta livslång och anpassas utifrån individens behov över tid.

I verksamheten arbetar
- Arbetsterapeut
- Fysioterapeut
- Kurator
- Läkare
- Psykolog
- Sjuksköterska

Rehabiliteringsformer

- Öppenvårdsmottagning
- Dagrehabilitering
- Kartläggningsdagar
- Rehabiliteringskurser med diagnosinformation
- Konsultteam

Öppenvårdsmottagning

På mottagningen får du träffa representanter från teamet. Besöket tar cirka en timme. Vi har som uppgift att samla information om din livssituation samt eventuella problem, göra bedömningar av vård- och rehabiliteringsbehov, ge råd och stöd samt vid behov samverka med andra vårdgivare. I viss utsträckning ges även råd om vad du kan göra på egen hand. Vi är positiva till att anhörig och eventuell assistent deltar vid besöket för att ta del av den information som ges. Till öppenvårdsmottagningen kommer du på remiss eller efter egen telefonanmälan. Ett besök på öppenvårdsmottagningen kan också ingå i den planerade uppföljningen efter t ex en dagrehabiliteringsperiod.

Dagrehabilitering

Vanligtvis kommer du då två dagar per vecka under en sex veckors period men perioden kan modifieras utifrån behov. Vi erbjuder insatser från hela teamet som gör en utredning och ger råd och stöd för att du ska klara din vardag optimalt. Rehabiliteringsperioden inleds med ett inskrivningssamtal där du och teamet tillsammans diskuterar innehåll och mål för rehabiliteringsperioden. Under perioden utformas en individuell rehabiliteringsplan. I slutet av rehabilieringsperioden har vi ett utskrivningssamtal där fortsatt kontakt med teamet planeras.

Kartläggningsdagar

Om behov finns kan patienter komma under en eller ett par dagar och då träffa olika yrkeskategorier i teamet individuellt för att därigenom kunna ge mer stöd och råd än vad som är möjligt efter endast ett öppenvårdsbesök. Det kan vara patienter som inte har behov av en hel rehabperiod eller som bor långt bort och därför inte orkar delta i dagrehabilitering.

Rehabiliteringskurser med diagnosinformation

Kurser anordnas för bland annat personer med MS och postpolio. På kursen träffar deltagarna de olika yrkeskategorierna i teamet som ger teoretisk och praktisk information kring sjukdomen, allt för att du ska kunna använda dina resurser optimalt och att du ska kunna leva med bibehållen livskvalité. Ökad kunskap om sjukdomen och erfarenhetsutbyte i grupp ger ofta hjälp att upptäcka sina möjligheter. Deltagarantalet är cirka sex till åtta personer.

Konsultteam

Konsultteamet arbetar utåtriktat, bl a genom hembesök. Teamet har som uppgift att samla information om livssituation och eventuella problem, göra bedömningar av vård- och rehabiliteringsbehov, ge råd och stöd, vid behov initiera skapande av individuella rehabiliteringsplaner och att samverka med och informera andra vårdgivare. Teamet kan även medverka i utbildning av dina personliga assistenter.

Spinalskada

För dig med en skada på ryggmärgen efter en olycka eller sjukdom erbjuder vi teambaserad rehabilitering. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. Fokus ligger på områden som kräver specialiserad rehabilitering, innefattande anpassningar till ett fungerande vardagsliv, krishantering, frågor om urinblåsa, tarm, smärta, trycksår, hjälpmedel, spasticitet, motorik, samlevnad, sexualitet/fertilitet samt förflyttning. En individuell planering genomförs med varje patient kring hur den fortsatta rehabiliteringen ska utformas. Insatser kan ges både av en enskild profession och av ett helt team. Vi kan erbjuda självträning enligt individuellt utformat program och /eller gruppträning. Instruktör som är väl införstådd i rehabiliteringen för den enskilde individen finns tillgänglig under träningspasset.

Tonus

Efter olika neurologiska sjukdomar och skador, exempelvis stroke eller MS, kan problem uppstå med ökad muskelspänning. Detta kallas vanligen spasticitet eller ökad muskeltonus. Detta kan försvåra förflyttningar och andra aktiviteter, samt ibland ge smärtor eller störa sömnen.

Man kan behandla detta med töjningar och andra fysikaliska metoder, speciella skenor (ortoser) och med läkemedel. Det finns läkemedel mot spasticitet av olika slag; tabletter och/eller injektioner med botulinumtoxin. Förutom behandlingen så utfärdar vi rekommendationer om lämpliga träningsmetoder, ofta i samråd med sjukgymnast eller arbetsterapeut.