Rehabiliterings­medicinska avdelningen 85 C

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 50 10

Besöksadress

Akademiska sjukhuset ing 85, 7 tr.

 Hitta till ingång

Om oss

På rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C bedrivs specialiserad rehabilitering för personer som behöver inneliggande vård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada och ryggmärgsskada (spinalskada).
Vi tar emot patienter som är 18 år och äldre. Här rehabiliteras huvudsakligen personer som är bosatta i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

På avdelningen finns 18 vårdplatser och vi finns på Akademiska sjukhuset, ingång 85, våning 7.

Hjärnskade­rehabilitering

De vanligaste orsakerna till förvärvad hjärnskada är blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl (stroke) eller genom våld mot huvudet, till exempel efter trafik- eller fallolycka. Avdelningen tar även emot personer med andra orsaker till hjärnskada som syrebrist, infektion, inflammation och godartad hjärntumör för rehabilitering. Vanligast är att rehabilitering vid avdelningen ges i det tidiga skedet efter hjärnskadan. Tiden för inneliggande rehabilitering är som längst tre månader.

Vi tar emot patienter med alla svårighetsgrader av hjärnskada där inneliggande vård krävs. Patienten behöver dock vara medicinskt stabil och färdigutredd innan övertagning kan ske.

Under den inledande rehabiliteringen sker en utredning/bedömning som syftar till att kartlägga funktionstillstånd och funktionshinder.

Utredningen leder till en klarare bild av patientens
- Hjärnskada. Övriga sjukdomar och medicinska komplikationer
- Fungerande och kroppsliga funktioner
- Funktionshinder, fysiskt och kognitivt
- Förmåga att utföra olika aktiviteter
- Sociala situation
- Personliga faktorer som har betydelse för rehabiliteringen

Under/efter utredningsfasen formuleras kort- och långsiktiga mål. De dokumenteras i en individuell rehabiliteringsplan för patienten. Målen revideras vartefter rehabiliteringen fortgår.

I den fortsatta rehabiliteringen planeras parallellt för de hjälpinsatser som krävs för att patienten skall kunna få tillräckligt stöd i hemmet. Återgången till hemmet sker ofta stegvis. Först genom ett tidigt hembesök. Vid besöket utreds förutsättningarna för boende i hemmet. Därigenom kan permissioner till hemmet göras möjliga. Inför permissionerna kontaktas kommunen för de patienter som behöver hjälp i hemmet.

Efter den inneliggande rehabiliteringen remitteras samtliga patienter boende i Uppsala län till rehabiliteringsmedicinska mottagningen för möjlighet till fortsatt stöd i rehabiliteringsprocessen.

Spinalskade­rehabilitering

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering för dig från 18 år och uppåt med en skada på ryggmärgen efter en olycka eller sjukdom. Rehabiliteringen påbörjas redan på neurointensivavdelningen för att, när ditt tillstånd inte längre kräver intensivvård, fortsätta på avdelningen. För att komma till avdelningen behöver du klara att vara delaktig i rehabiliteringsprocessen.

Vi har ett nära samarbete med länsklinikerna i regionen på så sätt att vårdkedjan oftast börjar här omedelbart efter skadetillfället för att så småningom, efter cirka 2-4 månader, fortsätta på länskliniken närmare patientens bostad och personliga nätverk. Patienter bosatta i Uppsala län fortsätter sin rehabilitering i sluten- och öppenvård hos oss.

Om teamarbetet

Teamarbete med gemensamma mål och gränsöverskridande samarbete utgör basen för verksamheten. Tillsammans med teamet är patienten delaktig i att formulera kort- och långsiktiga rehabiliteringsmål. Dessa utvärderas och omformuleras kontinuerligt under rehabiliteringens gång.

Tidiga insatser ger förutsättningar för att högt ställda mål ska kunna uppnås. Faktorer utanför sjukvården är dock av väl så stor betydelse för att individen skall nå det viktigaste målet i rehabiliteringsprocessen: hög livstillfredsställelse och ett bra liv. För att nå detta mål krävs samarbete mellan oss och andra instanser i samhället.

 

Vill du veta mer?

Vill du som patient eller anhörig läsa mer om de resultat vi uppnår och det program vi följer så titta gärna på våra sidor med vårdgivarinformation.

 Läs mer här