Psykiatriavdelning 2

Telefon

0186112326

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

Psykiatriavdelning 2 har tolv vårdplatser för utredning, diagnostisering, behandling och vårdnivåbedömning av patienter med huvudsakligen affektiva sjukdomar delvis relaterade till åldrandet och ofta förekommande suicidalitet samt i vissa fall kognitivt sviktande funktioner. Dessutom är många av dessa patienter multisjuka.